29 Nisan Eylemi İçin Savunma Dilekçesi Örneği

İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu Duyurusu 06.08.2014

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından "Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nde Anayasaya uygunluğu görüşülüyor olmasına rağmen 09/04/2014 tarihinde aile sağlığı merkezleri (ASM) çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat "nöbet” tutmayı dayatan yasaya dayanarak acil nöbetinin uygulama şeklini belirleyen bir genelge yayınlamıştır… ASM’lerde çalışan sağlık çalışanları gün içinde paylarına düşen tüm acillere bakmakta, poliklinik yapmakta öte yandan asıl işleri olan koruyucu hekimliğe daha fazla zaman ayırmak istemektedirler. Eğitimlerine zaman ayırmak, alanlarına ve mesleklerine sahip çıkma çabasındadırlar. Her işe yama her şeye joker olmaya itiraz etmektedirler” denerek, tüm ASM çalışanları 29 Nisan salı günü saat 14:00′te tüm illerde Halk Sağlığı Müdürlükleri önünde toplanarak itiraz dilekçeleri vermeye davet edilmiştir.

Aynı içerikteki çağrı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği (İSTASED) tarafından da paylaşılmış ve 29 Nisan’da Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde yapılacak bu etkinliğe katılım çağrısı yapılmıştır.

Ancak 29 Nisan eylemine katılanlara yazılar tebliğ edilmeye ve "savunma”ları istenmeye başlamıştır.

Ekte hazırladığımız savunma dilekçesi yer almaktadır: Dilekçe örneği için tıklayınız

06.08.2014

İstanbul Tabip Odası

Hukuk Bürosu

Son Paylaşımlar
Arşiv