AHEF – THSK Başkanı Görüşmesi


Dr. Lütfi Tiyekli 1970 Kahramanmaraş doğumlu. K. Maraş Anadolu Lisesinden 1988 yılında mezun oldu, Çukurova Ü. Tıp Fakültesinde eğitimini tamamladı. İlk görevi olan Çağlayancerit Sağlık Merkezi Tabipliğinden sonra Merkez Hartlap Sağlık Ocağına atandı, daha sonra 112 Acil Servis’te, ardından 1 yıl kadar "Adli Tabiplik" biriminde çalıştı. 2004 yılında Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine atandı. 2010 yılında Kümbet S. O. ve İl AÇSAP Merkezi’nde çalıştıktan sonra Doğukent ASM’de çalışmaya başladı. 2010 Yılında K. Maraşspor Futbol Takımı doktorluğu yaptı. Halen Doğukent ASM hekimi ve AHEF Genel Sekreteri olan Dr. TİYEKLİ evli ve 3 çocuk babası.

Değerli İl Derneklerimiz,

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF ) olarak, THSK Başkanı Sayın Prof. Dr. Seçil ÖZKAN 08.08.2014 tarihinde makamında ziyaret edilerek bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye AHEF adına AHEF Başkanı Dr. Murat GİRGİNER ve AHEF Genel Sekreteri Dr. Lütfi TİYEKLİ katılmıştır. Yapılan görüşme sonucunda sahada çalışan aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının sorunları THSK Başkanına aktarılmıştır.

1. Bingöl ilimizdeki aile hekimi arkadaşımızı darp eden kişinin görevden alınması ve gerekli soruşturmanın yapılarak cezai işlemin uygulanması talep edilmiştir. Ayrıca çalıştığı yerde can güvenliği kalmayan aile hekimi arkadaşımızın tayininin Şanlı Urfa ‘ya yapılması talep edilmiştir. THSK Başkanı Prof. Dr. Seçil ÖZKAN, sağlık çalışanlarına yapılan şiddete karşı olduklarını ve ilgili kişinin görevden alınacağını tarafımıza bildirmiştir.

2. Kamu sendika görüşmeleri nedeniyle aile hekimlerinin mağdur olduğu, masraflarımızın kamu çalışanlarına ön görülen maaş zammının çok üzerinde arttığı dile getirilerek, cari gider yardımının artırılması talep edilmiştir.

3. Aile Hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına yazılan hastane acil nöbetlerinin iptal edilmesi gerektiği bir kere daha THSK Başkanına iletilmiş olup, hukuksuz olan bu nöbetlere iştirak etmeyenlere yapılmak istenen 4483 işlemine son verilmesi istenmiştir.

4. Edirne ilinde acil nöbetlerine katılmayıp rapor alan arkadaşlarımızın “Hakem hastaneye gönderme” işlemlerindeki yanlışlıklar aktarılarak, korku ve baskı ile yapılacak olan işlemlerin, aile hekimliği uygulamasına zarar vereceği iletilmiştir.

5. ASM ve TSM nöbetleri ile ilgili olarak, gönüllülük ve fazla çalışmanın karşılığının emsallerine göre verilmesi şartlarının karşılanmaması durumunda, aile hekimleri olarak ASM ve TSM nöbetlerine karşı olduğumuz iletilmiştir.

6. Isparta ilindeki müdürlüğün keyfi hukuksuz kira cezalarının hala düzeltilmediği iletilmiştir.

7. Performans itiraz komisyonu çalışma prensiplerini gösteren genelgenin yanlışlıkları THSK Başkanına iletilmiştir. THSK Başkanı Prof. Dr. Seçil ÖZKAN bu genelgenin tekrar gözden geçirileceğini tarafımıza iletmiştir.

8. İllerde kanun, yönetmelik ve yönergelerin farklı uygulanması alışkanlıklarının kaldırılması istenmiş olup, özellikle aile hekimliği camiasını sindirmek için dernek yöneticilerine mobbing uygulandığı ifade edilmiştir.

9. Aile Hekimliği Uygulamasında ASE eksikliği dile getirilmiş olup, kamu personeli ASE ile sözleşme imzalanamadığı belirtilmiştir. Kamu personeli olmayan ASE alımı yapılması gerektiği talep edilmiştir. 3 Aile Hekimine 1 ASE görevlendirmesi için yönetmeliğin çıktığının fakat uygulanmadığı hatırlatılarak, TSM’ lerde işsizlikten atıl durumda kalan ebe, hemşire, sağlık memuru v.b ASM ‘ lerde görevlendirmesi gerektiği belirtilmiştir.

10. Hem THSK hem de AHEF ‘in aile hekimlerine daha rahat ulaşabilmesi için AHBS’ leri üzerinde düzenleme yapılması talep edilmiştir.

11. Aile Hekimlerinin bilimsel çalışmalarda yer almasının ve bilimsel çalışma yapmasının teşvik edilmesi gerektiği söylenmiştir. Bunun için cari gider yardımına ek ödenek olarak pozitif katkı yapılması istenmiştir.

12. Yeni çıkacak olan ödeme ve sözleşme yönetmeliğinde aile hekimlerinin hak kayıplarına uğramaması gerektiği özellikle iletilmiştir.

Yapılan görüşmede özet olarak, Aile Hekimliği Uygulamasının her geçen gün kötüye gittiği bu şekilde kötü gidişin devam etmesi durumunda aile hekimliğinin ülkemizde bitebileceği iletilerek, aile hekimliği uygulamasının gönüllü bir uygulama olduğu, AHEF olmadan, sahada çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının gönüllü katılımı olmadan hiçbir çalışmanın başarıya ulaşamayacağı iletilmiş olup, yapılacak her çalışmanın sahanın temsilcilerinin görüşleri alınıp, bu görüşler doğrultusunda uygulamanın şekillenmesi gerektiği bir kez daha iletilmiştir. THSK Başkanı ilettiğimiz sorunlarımız ile ilgili notlarını alarak, aile hekimliği uygulamasının ülkemizde iyiye gitmesi için her türlü çalışmayı yapacaklarını tarafımıza iletmişlerdir.

Saygılarımızla…

Son Paylaşımlar
Arşiv