İşte Oturarak Geçen Zamanı Azaltmak İçin İşyeri Müdahaleleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Son yıllarda işte fiziksel inaktivite, özellikle oturma arttı. Uzun süre oturma obesite, kalp hastalıkları ve genel mortalite riskini artırır. İş yerlerinde oturma süresini kısaltmayı hedefleyen müdahalelerin oturarak geçirilen zamanı azaltmada etkili olup olmadığı belirsiz.

Amaç

İşte oturarak geçen süreyi azaltmaya yönelik müdahalelerin etkilerini anlamayı amaçladık. Çeşitli veri tabanlarında 2 Haziran 2015 tarihine kadar literatür araştırması yaptık.

Araştırmalar

Toplam 2174 katılımcıyla yüksek gelirli ülkelerde yapılan 20 araştırma bulduk. 9 araştırmada işyerlerinde yapılan fiziksel değişimler, 4 araştırmada işyeri politikalarında değişimler, 7 araştırmada bilgilendirme ve danışmanlık müdahaleleri ve birinde de fiziksel değişimlerle birlikte bilgilendirme ve danışmanlık bileşenleri değerlendirildi.

Otur-kalk masalarının etkisi

Tek başına otur-kalk masaları, işyerinde oturmayı günde yarım saatten 2 saate kadar azalttı. Otur-kalk masaları, bilgilendirme ve danışmanlıkla kombine edildiğinde oturmayı aynı ölçüde azalttı. Otur-kalk masaları total oturma süresini (iş ve iş dışı) ve 30 dakikadan uzun süren oturma episodlarının süresini de azalttı.

Aktif iş istasyonlarının etkisi

Danışmanlıkla kombine olarak treadmill masaları, işyerinde oturmayı müdahale yapılmamasına kıyasla azalttı. Bilgilendirmeyle kombine edilen pedallı iş istasyonları, sade bilgilendirmeye kıyasla oturmayı azaltmadı.

Molalarda yürümenin etkisi

443 katılımcılı iki araştırmada, molalar sırasında yürüme, oturma süresini değiştirmedi.

Bilgilendirme ve danışmanlığın etkileri

İki araştırmada danışmanlık oturma süresini 28 dakika azalttı, bir diğer çalışmada farkındalık eğitimi işte oturmayı etkilemedi. Danışmanlıkla iş angajmanında kayda değer artış olmadı. Bilgisayar yönlendirme yazılımı, iki araştırmada oturmayı azaltmadı. Bir diğer çalışmada bilgisayar yönlendirmesi, oturma süresini müdahale yapılmamasına kıyasla 55 dakika azalttı. Bir araştırmada, ayağa kalkma yönlendirmesi yürüme yönlendirmesine göre oturmayı 14 dakika azalttı.

Çoklu kategori müdahaleleri

Birden fazla müdahale kategorisi kombine edildiğinde, işyerinde oturma süresinde 12 haftalık ve 6 aylık izlemlerde azalma bulundu ancak 12 aylık izlemde müdahale ve kontrol arasında fark bulunmadı.

Sonuçlar

Çoğu müdahale için kanıt kalitesi, temel olarak çalışma tasarımlarının kötü ve katılımcı sayılarının az olmasına bağlı olarak, düşük ve çok düşüktü. Halen otur-kalk masalarının iş yerinde oturmayı kısa vadede azaltabileceğine dair düşük kalitede kanıt olduğu sonucuna vardık. Diğer tipte müdahaleler için kanıt bulunmuyor. İş yerinde oturmayı uzun vadede azaltmada farklı tipte müdahalelerin etkinliğini değerlendirmek için araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Shrestha N, Kukkonen-Harjula KT, Verbeek JH, Ijaz S, Hermans V, Bhaumik S. Workplace interventions for reducing sitting at work. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD010912. DOI: 10.1002/14651858.CD010912.pub3

Orijinal özet için: İşyerinde Oturma Süresini Azaltmak

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv