Gerilim Tipi Baş Ağrısında Akupunktur


Foto: Matt / Flickr

Cochrane derleme özeti

Sonuç

Mevcut kanıtlar en az altı tedavi seansından oluşan bir akupunktur kürünün sık gerilim tipi baş ağrısı yaşayan insanlar için değerli bir seçenek olabileceğini gösteriyor.

Arka plan

Gerilim tipi baş ağrıları sık görülür. Hafif ataklar için ağrı kesicilerle yeterli tedavi sağlanabilir Ancak bazı kişilerde sık görülür ve yaşam kalitesini ciddi olarak bozar. Akupunktur cildin belli noktalarına sokulan ince iğnelerle uygulanan bir tedavidir. Çin kökenlidir ve günümüzde birçok ülkede gerilim tipi baş ağrılarının tedavisinde kullanılıyor. Akupunkturun gerilim tipi baş ağrılarını önleyip önlemediğini değerlendiren randomize kontrollü araştırmalar bulduk. Genel olarak tedaviye cevap veren hasta sayısına baktık ki bu baş ağrısı yaşadıkları gün sayısının yarıya düşmesi anlamına gelir.

Ana sonuçlar

2016 Ocak ayına kadar yayınlanmış toplam 2349 erişkin üzerinde yürütülen 12 araştırmayı derledik. Bu güncellemeye bir yeni araştırma eklendi.

Olağan bakıma eklenen akupunuktur veya sadece ağrı başlangıcında tedavi (çoğunlukla ağrı kesicilerle) iki büyük çalışmada karşılaştırıldı ve sonuçta sadece olağan bakım alan 100 katılımcıdan 17’sine karşın akupunktur grubunda 100 katılımcıdan 48’inde baş ağrısının sıklığı en azından yarıya indi.

Altı araştırmada akupunktur, sahte akupunktura (iğneler doğru olmayan yerlere batırılır ya da cildi delmez) karşı kıyaslandı. Gerçek akupunktur uygulanan hastaların 100’ünden 52’sinde baş ağrısı sıklığı yarıya indi, sahte akupunkturda bu oran 43/100 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar baskın olarak bir büyük (400 kadar katılımcı) iyi kalitede araştırmadan sağlandı; bu çalışma gerçek akupunkturun etkisinin 6 aydan sonra hala sürdüğünü gösterdi.

Gerçek ve sahte akupunktur arasında yan etki sayısında veya yan etkiler nedeniyle çalışmayı terk eden hasta sayısında fark bulunmadı.

Dört araştırmada akupunktur fizyoterapi, masaj veya relaksasyonla karşılaştırıldı ancak bunlar faydalı bilgi sağlamadı.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi orta bulundu.

Kaynak

Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Fei Y, Mehring M, Shin B, Vickers A, White AR. Acupuncture for the prevention of tension-type headache. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD007587. DOI: 10.1002/14651858.CD007587.pub2

Orijinal özet için: Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv