Katarakt Cerrahisinde Ağrı Kontrolü ve Daha İyi Cerrahi Koşullar Sağlamak İçin Topikal Anesteziye Ka


Community Eye Health

Cochrane derleme özeti

Katarakt görüş bozulması ve körlüğün en sık görülen nedenidir; olağanda normal yaşlanma sürecine bağlıdır ancak genç insanlarda da bulunabilir. Göz lensinin doğal şeffalığının kaybolması şeklinde ortaya çıkar. Katarakt cerrahi olarak lensin çıkarılıp yerine artifisiyel bir lens konması ile tedavi edilir. Cerrahinin ideal olarak görüşün daha fazla kaybından kaçınmak için tanıdan sonraki alt ay içinde yapılması gerekir. Hangi lokal anestezik tekniğin daha iyi ağrı engellediği ve cerrahın işini kolaylaştırdığına dair tartışma sürüyor.

Topikal anestezi, göz yüzeyine uygulanan lokal anestezik jel ya da göz damlasıyla sağlanır. Sub-tenon anestezide öne göz yüzeyi lokal anestezik damlalarla uyuşturulur, doku katmanları (konjunktiva ve Tenon kapsülü) gözün ön tarafından künt pensetle tutulur ve ucu künt makasla küçük bir çentik açılır. Bu delikten küçük, künt uçlu bir sub-tenon kanülü geçirilir ve sub-tenon boşluğa lokal anestezik enjekte edilir. Topikal anestezinin sub-tenon bloka karşı üstünlüğü; verilme zamanının kısalığı, uygulama esnasında daha az ağrı olması ve daha kısa eylem süresine bağlı olarak hastanın cerrahi sonrasında hızla yeniden görüş kazanmasıdır.

Bu derlemeye 8 randomize kontrollü araştırma aldık ve analizlerimiz bunların yedisine dayanıyor: 125 katılımcı üzerinde yürütülen iki çapraz çalışma ve 492 katılımcı üzerinde yürütülen 5 paralel çalışma. Katılımcıların ortalama yaşları 71.5 ile 83.5 arasındadır. Sadece ilk iki çalışmada oral sedasyon kullanıldı. Hiçbir çalışmada girişim öncesi oral ağrı kesici kullanılmadı ve hiçbirinde fon kaynağı açıklanmadı. Bu derleme katarakt cerrahisi esnasında sub-tenon anestezinin hafifçe daha iyi ağrı giderdiğini gösterdi. Aradaki fark, 0 – 10 skalası üzerinden 1.1’e takabül etti. Topikal anestezi alan hastalarda cerrahiden sonraki gün ağrı hafifçe daha düşüktü ve fark 0 – 10 skalası üzerinden 1.1’e takabül etti. Topikal anestezi alan hastalarda cerrahiden sonraki gün ağrı hafifçe 0.2’ye takabül etti. Hem cerrahlar hem de hastalar sub-tenon anesteziyi tercih ettiler. Derlenen araştırmalardan, anestezik tekniklerden birinin cerrahi esnasında; postop komplikasyonlara ve tedricen görme azalmasına yol açabilecek önemli cerrahi komplikasyonların (arka kapsülde yırtılma, iris prolapsı) insidensinde düşme veya artma ile birlikteliğini söyleyebilmemiz için yeterli kanıt bulunamadı. Bu nedenle topikal anestezi ve sub-tenon anestezi katarakt cerrahisinde anestezi sağlamak için güvenli metodlar olarak kabul edilir.

Yazarların kararı

Hem topikal anestezi hem de sub-tenon anestezi katarakt cerrahisinde anestezi sağlamak için güvenli metodlar olarak kabul edilir. Bu tekniklerin her ikisi ile de birlikte kabul edilebilir bir intraoperatif ağrı beklenmelidir. Katarakt cerrahisi esnasında intraoperatif ağrıyı önlemek için farklı stratejilerin etkisi üzerine randomize kontrollü araştırmalar fayda sağlayabilir.

Kaynak

Guay J, Sales K. Sub-Tenon's anaesthesia versus topical anaesthesia for cataract surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD006291. DOI: 10.1002/14651858.CD006291.pub3

Orijinal özet için: Kataraktta Anestezi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv