Multipl Skleroz Hastalarında Teriflunomid Hastalık Seyrini Değiştiriyor

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Teriflunomid ilk olarak romatoid artritte kullanıldı ve hem anti-proliferatif hem de anti-enflamatuar eylemleri olduğu biliniyor. 2012 yılında bu özellikleri nedeniyle ABD FDA tarafından MS’in nüks eden formları olan hastalarda kullanımı onaylandı, ardından 2013 yılında da Avrupa İlaç Ajansından onay aldı.

Amaç

MS’in nüks eden, ilerlemeyle giden ya da gitmeyen formları görülen hastalarda, hastalık seyrini değiştirmede tek başına ya da başka ilaçlarla kombine teriflunomidin iki farklı dozunun etkinlik ve güvenliği değerlendirildi.

Çalışma özellikleri

Derleme yazarları olarak teriflunomidin etkinliğinin en azından bir nüks gösteren hasta sayısı; malûliyette ilerleme görülen hasta sayısı ve yıllık nüks oranı ve malûliyet gelişme süresi anlamında etkinliğini değerlendirdik. Güvenlik de, yan etki olan katılımcı sayısı, ciddi yan etki olan katılımcı sayısı ve 1 ve 2 yılda yan etkiler nedeniyle çalışmadan eksilen katılımcı sayısıyla değerlendirildi.

İlgili literatür içinde çalışma kriterlerini 5 araştırma karşıladı. Toplam 3231 katılımcıyla yapılan araştırmalarda tek başına ya da interferon- β ile birlikte kullanılan teriflunomidin etkinlik ve güvenliği plasebo ile ya da sade interferon- β-1a ile kıyaslandı. Kanıtlar 2015 Eylülüne kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Her iki dozda da teriflunomidin, 1 yıl ve 2 yıl tedavi sonunda nüks oluşumunu azalttığını gösteren düşük kalitede kanıt bulduk. Bu ilacın yine aynı süreler içinde malûliyetin ilerlemesini de önlediğini gösteren çok düşük kalitede kanıt bulundu.

Teriflunomidin 1 yılda nüks oranını azaltmadaki etkinliği, düşük dozdan çok yüksek doz kullanıldığına IFNβ-1a’ya benzerdi, ancak kanıt kalitesi çok düşük.

Güvenlikle ilgili olarak, en sık bildirilen yan etkiler; ishal, bulantı, saç incelmesi, nötropeni ve lenfopeniydi. Genel olarak bu yan etkiler hafif veya orta şiddette olup çoğunlukla tedavinin kesilmesine neden olmadı, ancak yüksek dozlar bu yan etkilere neden olmaya daha yatkındı.

Kanıt kalitesi

Sonuçların düşük/çok düşük kalitesi temel olarak nüks değerlendirmesinin yetersiz körlenmesi, yüksek hasta eksilme oranları, malûliyette ilerlemenin 6 aydan önce konfirme edilmesi, düşük katılımcı sayısı ve çalışmalarda tedavi sürelerinin farklı olmasıydı. Yaşam boyu süren ve kronik tedaviler gereken bir hastalıkta çalışma devam süresi anahtar bir noktadır ve bu da daha uzun izlem süreli çalışmalar gerektiğini gösteriyor. Bu derlemeye alınan 5 araştırmaya ilaç şirketleri sponsor oldu ve bu durumun potansiyel çıkar çatışması ve dolayısıyla kayırma hatası kaynağı olduğu bilinir.

Kaynak

He D, Zhang C, Zhao X, Zhang Y, Dai Q, Li Y, Chu L. Teriflunomide for multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD009882. DOI: 10.1002/14651858.CD009882.pub3

Orijinal özet için: MS’te Teriflunomid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv