Erişkinlerin Kronik Kas-İskelet Ağrılarında Topikal NSAID İlaçlar


Foto: Libby Welch, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Özet

Topikal diklofenak ve ketoprofen osteoartritte iyi düzeyde ağrı giderme sağlayabiliyor ancak hastaların plaseboya kıyasla sadece %10 fazlası bu sonuca ulaşır. Diğer ağrılı durumlar için kanıt bulunmuyor.

Arka plan

Kronik kas iskelet ağrıları osteoartrit gibi durumlarda olur. Ağrı tipik olarak orta veya yüksek şiddettedir, üç ay ya da daha uzun sürer.

Jel, krem, sprey ya da flaster şeklindeki topikal NSAID’ler, ağrıyan yerdeki sağlam cilde sürülür. Cildi geçerek doku ya da eklem işine girer ve doku içinde ağrıya neden olan süreçleri geriletirler. Topikal uygulama ile kandaki ilaç düzeyleri aynı ilacın ağızdan alınmasına göre çok fazla değildir. Bu da zararlı etkileri azaltır.

Çalışma özellikleri

Bu derleme orijinali 2012 yılında yayınlananın güncellemesidir. Toplam 10 631 katılımcı üzerinde yürütülmüş, topikal NSAID’lerin en az günde 1 defa kullanıldığı, kalitesi genel olarak yüksek 39 araştırma bulduk. Bu çalışmalarda bir seri topikal ilaç, en çok plaseboya karşı test edildi. İdeal olarak tedavinin başlamasından sonra 6 – 12 hafta arasında iyi ağrı giderme (yaklaşık yarı yarıya azalma) sağlanan hastaları aradık. Daha uzun süren araştırmalar gerçek yaşamı daha iyi yansıtır çünkü bu kronik durumlarda ağrı eğer tedavi edilmezse hiç geçmez. Tek tek NSAID’lerin ne kadar etkili olduğunu inceledik.

Ana sonuçlar

Sadece, çoğu 40 yaş üstünde ağrılı diz artriti olan hastalarda yürütülen diklofenak ve ketoprofen araştırmaları iyi kaliteli ve uzun süreliydi. Kıyaslamalar solüsyon ya da jel şeklinde diklofenak veya ketoprofenle ilaç içermeyen solüsyon (topikal plasebo) ve jeller arasında yapıldı. Diklofenak ve ketoprofenle 6 – 12 hafta arasında 10 hastadan yaklaşık altısında, 10 hastadan beşinde azalma sağlayan plaseboya kıyasla "ağrıda çok azalma" sağlandı (orta kalitede kanıt).

Topikal diklofenakla cilt reaksiyonları (çoğu hafif) diklofenakla (100 hastada 20) plaseboya kıyasla (100 hastada 5) daha sık görüldü; topikal ketoprofenle plaseboya karşı fark görülmedi (orta kalitede kanıt). Bu çalışmalarda mide rahatsızlığı gibi başka ters olaylar kötü raporlandı ancak her iki ilaçla da plasebodan farklı bulunmadı (düşük kalitede kanıt). Ciddi yan etkiler olağan görülmedi.

Kanıt kalitesi

Her iki ilaçla da kanıt kalitesini etkinlik için orta, zararlı etkiler için çok düşük bulduk. Orta kalitede kanıt, yapılacak daha fazla araştırmanın etki hesabımızı değiştirebileceği anlamına, çok düşük kalitede kanıt hesabımızın doğruluğundan hiç emin olmadığımız anlamına gelir.

Kaynak

Derry S, Conaghan P, Da Silva JP, Wiffen PJ, Moore R. Topical NSAIDs for chronic musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD007400. DOI: 10.1002/14651858.CD007400.pub3

Orijinal özet için: Topikal NSAID

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv