Çocuklarda Obesiteyi Önlemek İçin Müdahaleler


Foto: Libby Welch, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Çocuklukta obesite sosyal, psikolojik ve sağlıkla ilgili problemlere neden olabilir ve erişkinlik yaşamında da obesitenin sağlık bozukluğu ile ilişkisi vardır. Obesite gelişimi fiziksel aktivite ve beslenmeyle ilişkilidir. Uluslararası alanda yapılan 55 çalışmada, obesiteyi önlemek için bu iki davranışın birini ya da ikisini birden iyileştirmeyi hedefleyen programlar incelendi. Birçok çalışma çocuğun beslenme ve fiziksel aktivitesini iyileştirebildi ancak sadece bazılarında programın çocuğun şişmanlık düzeyine etkisi görülebildi. Çalışmaları kombine ettiğimizde bu programların pozitif bir fark yarattığını görebildik ancak çalışma bulguları arasında çok miktarda açıklayamadığımız değişkenlik vardı. Ayrıca bulgular, negatif sonuçları olan eksik küçük çalışmalar nedeniyle kayırma hatası taşıyabilir görünüyor.

Neden bazı programların diğerlerinden daha iyi işe yaradığını ve programlara katılan çocuklara potansiyel bir zararları olup olmadığını da anlamaya çalıştık. Sadece az sayıda çalışmada programların zararı olup olmadığına da bakıldı, Ancak sonuçlar obesite önleme stratejilerinin vücut görüntüsü ile ilgili endişeyi, sağlıksız diyeti, düşük kilo düzeyini veya kilo ile ilgili sağlıksız tutumları artırmadığını ve tüm çocukların fayda sağlayabileceğini gösterdi. Küçük çocuklar ve ergenlerde obesiteden korunma hakkında daha çok şey öğrenmek ve müdahale etkisinin ne kadar süreceğini kestirmek için bu yaş grubunda daha fazla çalışma yapılması önemlidir. Ayrıca başarılı program aktivitelerini evlerde, okullarda, çocuk bakım servislerinde, sağlık sisteminde ve toplumdaki günlük pratik içine yerleştirerek, araştırma bulgularının tüm çocuklara faydalı olmasını sağlayacak yollar geliştirmemiz gerekir.

Yazarların kararı

Çocuk obesitesi önleme programlarının, özellikle 6-12 yaş grubunu hedefleyen programların VKİ üzerine faydalı etkilerini destekleyen kuvvetli kanıtlar bulduk. Ancak açıklanamayan heterojenite ve çalışma küçüklüğüne bağlı kayırma hatası ihtimali göz önüne alındığında bu bulgunun dikkatle yorumlanması gerekir. Bu çalışmalarda çok değişik çeşitte program bileşenleri kullanıldı ve gözlenen faydalı etkilere bu bileşenlerden hangisinin en çok katkı sağladığını ayırmak mümkün olmamasına rağmen sentezimiz aşağıda bildirilenlerin umut verici politika ve stratejiler olduğunu gösteriyor:

  • Sağlıklı yeme, fiziksel aktivite ve vücut şeklini içeren okul müfredatı,

  • Haftalık programda fiziksel aktivite ve temek hareket becerisi derslerini artırma,

  • Okul yemeklerinin besinsel kalitesini artırma,

  • Çocukların daha sağlıklı gıda yemesini ve her gün hareketli olmasını destekleyen çevre ve kültürel uygulamalar sağlama,

  • Öğretmenler ve diğer personelin sağlık promosyon stratejileri ve aktivitelerini (örneğin profesyonel gelişim, kapasite geliştirme aktiviteleri) yerleştirmede destekleme,

  • Çocukları daha aktif olmaya, daha besleyici gıdalar almaya ve ekran önünde daha az zaman geçirmeye teşvik için ebeveyne destek ve ev aktiviteleri.

Ancak çalışma ve değerlendirme dizaynları güçlendirilmeli ve raporlama; süreç ve programı uygulamaya geçirme faktörlerini; eşitlik önlemleri, daha uzun vadeli sonuçlar, potansiyel zararlar ve maliyetlere ilişkin sonuç ölçütlerini yakalayacak şekilde genişletilmelidir.

Artık çocukluk obesitesi önleme araştırmaları sağlık, eğitim ve bakım sistemleri içine etkin müdahale bileşenlerinin nasıl eklenebileceğini ve uzun vadede sürdürülebilir etkiler sağlanabileceğini belirlemeye yönelmelidir.

Kaynak

Waters E, de Silva-Sanigorski A, Hall BJ, Brown T, Campbell KJ, Gao Y, Armstrong R, Prosser L, Summerbell CD. Interventions for preventing obesity in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD001871. DOI: 10.1002/14651858.CD001871.pub3

Orijinal özet için: Çocukta Obesite Önleme

Son Paylaşımlar
Arşiv