Bası Yaralarının Tedavi Ve Korunmasının Maliyeti: Sistematik Derleme


Foto: Essent / Wikimedia Commons

J Nurs Stud'den derleme özeti

Giriş

Bası yaraları ciddi bir mali yük getirir. Sınırlı kaynaklarla yüksek kalitede bir sağlık bakımı gereksinimi; baskı yaralarının korunma ve tedavisinin maliyetini ve hastalara, sağlık sistemine ve topluma etkisini hesaplamayı zorunlu kılıyor.

Amaçlar

Bu derlemede erişkin popülsayonlarda baskı yarası korunma ve tedavisinin maliyeti hakkında bir kavrayış sağlamak hedeflendi.

Metot

Cochrane Collaboration’un sistematik derleme rehberine uygun bir literatür derleme yapıldı. Araştırma stratejisi olarak baskı yaraları ve maliyetle alakalı indeks temimleri ve anahtar kelimeler kullanıldı. Araştırmada Medline, CINAHL, Web of Science, The Cochrane Library, Embase ve EconLit bilgi tabanlarında 2013 Eylülüne kadar olan makaleler arandı. Araştırma refarans listeleri ve konferans özetleri tarandı. Doğrudan bası yaralarının korunma ve tedavisinin maliyeti hakkında bildirim yapan ve ulusal maliyet hesapları, hasta başına maliyet veya hasta için gün başına düşen maliyet bilgisi sağlayan makaleler seçildi. Derlenen çalışmaların metodolojik kalitesini değerlendirmek için Sağlık Ekonomik Kriterlerinde Konsensus çeki listesi kullanıldı.

Sonuçlar

Toplam olarak 2542 kayıt elde edildi. Kriterlere uygunluk değerlendirmesinden sonra 17 makale derlendi. 5 makalede hem tedavi hem de korunma maliyetleri, 3 makalede korunma ve 9 makalede de bası yarası tedavi maliyetleri raporlandı. Tüm makaleler 2001 – 2013 yılları arasında yayınlandı. Bası yarasından korunma maliyeti tüm kurumlarda hasta başına günde 2.65 € ile 87.57 € arasında bulundu.

Bası yarası tedavi maliyeti tüm kurumlarda hasta başına günde 1.71 € ile 470.49 € arasında bulundu.

Çalışmalar arasında metodolojik heterojenite büyüktü ve sağlık ekonomisi dizayn tipi, bakış açısı, maliyet bileşenleri ve sağlık sonuç ölçütleri ile ilgili olarak farklar içermekteydi.

Kararlar

Bası yaralarının önlenmesi ve tedavisinin maliyeti çalışmalar arasında farklılık gösterdi. Riskli hastalarda bası yarasından korunma sağlamanın maliyetleri, sağlık hizmetleri bütçesine önemli bir etki gösterebilmekle beraber şiddetli bir bası yarasının tedavi masrafları ciddi derecede daha yüksek bulundu. Çalışmalar arasındaki metodolojik heterojenite, sağlık ekonomisi çalışmaları yapmak için erişilebilir ve çalışma dizaynına özgü metodolojik rehberler gerektiği ve bası yarasına özgü başka tavsiyelere ihtiyaç olduğunu ortaya çıkardı.

Kaynak

Demarré L1, Van Lancker A2, Van Hecke A3, Verhaeghe S2, Grypdonck M2, Lemey J4, Annemans L5, Beeckman D6. The cost of prevention and treatment of pressure ulcers: A systematic review. Int J Nurs Stud. 2015 Nov;52(11):1754-74. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2015.06.006. Epub 2015 Jun 25.

Orijinal özet için: Bası Yaralarının Maliyeti

Son Paylaşımlar
Arşiv