Distal Pankreas Cerrahisinde Hangi Metot Daha Güvenli ve Etkili: Stapler Veya El Dikişiyle Kapatma?

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Distal pankreatektomi (pankreas kuyruğunu çıkarma) için stapler veya el dikişiyle kapatmadan hangisinin daha etkili olduğunu anlamaya çalıştık.

Arka plan

Pankreas sindirime ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olan enzimler üreten bir abdominal organdır. Pankreas kanseri en öldürücü kanser tiplerinden biridir ve tek tedavi şansı organın ilgili parçasını gideren radikal cerrahidir (rezeksiyon). Maalesef pankreas cerrahisi kolay değildir ve yüksek oranda postoperatif komplikasyonlar görülür. En zor komplikasyonlardan biri pankreas fistülüdür, rezeksiyon yerinden karın boşluğuna enzimler sızarak ağrı, enfeksiyon ve kanamaya neden olur. Bu komplikasyonları önlemenin en iyi yolu bilinmiyor. Pankreasın bistüriyle kesilip elle dikilmesi en eski yöntemdir. Yakınlarda cerrahlar dokuyu eş zamanlı olarak kesip kapatan stapler cihazları kullanma seçeneğine kavuştu. Günümüzde bu iki yöntem pankreas kuyruğunu çıkarmak için en sık kullanılanlardır. Bu derleme hangi metodun daha güvenli ve etkili olduğunu kıyaslamayı amaçlıyor.

Çalışma özellikleri

Bu soru hakkındaki yüksek kaliteli araştırmaları bulmak için elektronik bilgi tabanlarını araştırdık. İki yazar araştırmaları derlemeye alıp almamaya karar vermek için makaleleri bağımsız olarak okudu ve araştırma verilerini önemli bir bilgiyi atlamayacak şekilde çıkardı. Araştırma sonucunda toplam 381 hasta üzerinde yürütülmüş iki yüksek kaliteli çalışma bulundu.

Ana sonuçlar

İstatistiksel analizler iki girişim metodu arasında pankreas fistülü (yaklaşık %35), cerrahi sonrası ölüm (yaklaşık %1) oranlarını ve ortalama operasyon süresini benzer gösterdi.

Cerrahlar kişisel olarak pankreas kuyruğu çıkarıldıktan sonra hangi kapatma tekniğini kullanacaklarını kendi tercihleri ve hastanın anatomik özelliklerine göre seçebilir.

Kanıt kalitesi

Konu üzerine yüksek kaliteli daha çok araştırma yapılması faydalı olur ve sonuçların kıyaslanabilirliğini garantilemek için yeni metotları araştıran çalışmalarda staplere veya elle kapatmaya karşı kıyaslama yapılmalıdır.

Yazarların kararı

Kanıt kalitesi orta düzeydedir ve ağırlıklı olarak birçok merkezli çalışmanın sonuçlarına dayanmaktadır. Maalesef konu üzerinde tamamlanmış başka RKA bulunmuyor. Distal pankreatektomiden sonra pankreas kalıntısına ne staplerle ne de bistüriyle rezeksiyon ve izleyerek elle dikiş; postop pankreas fistülü, genel postop mortalite veya girişim süresi anlamında diğerine karşı fayda göstermedi. Halen kapatma seçimi cerrahin kişisel tercihine ve hastanın anatomik özelliklerine bağlıdır. Bir başka (Avrupa dışı) çok merkezli çalışma (örneğin eşdeğerlik dizaynında ya da aşağı olmadığını gösterme dizaynında) bu meta analiz bulgularının doğrulanmasına faydalı olacaktır.

Sonuçların kıyaslanabilirliğini sağlamak için gelecekte güdük kapatma için yeni metotları değerlendirecek çalışmalar, bu metotları kontrol grubu olarak staplerle ya da el dikişi ile kapatmaya karşı kıyaslamalıdır.

Kaynak

Probst P, Hüttner FJ, Klaiber U, Knebel P, Ulrich A, Büchler MW, Diener MK. Stapler versus scalpel resection followed by hand-sewn closure of the pancreatic remnant for distal pancreatectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD008688. DOI: 10.1002/14651858.CD008688.pub2

Orijinal özet için: Pankreasa Dikiş

Son Paylaşımlar
Arşiv