Diyabetik ve Diyabeti Olmayan Hastalarda Katarakt Cerrahisinden Sonra Kistoid Maküler Ödemin Önlenme


Foto: Аружан Жамбулатова/Wikimedia commons

Am j ophthalmol’den derleme özeti

Amaç

Katarakt cerrahisinden sonra kistoid maküler ödemin (KMÖ) önlenmesi için optimum tıbbi stratejiyi değerlendirmek amaçlandı.

Çalışma özellikleri

Sistematik derleme ve meta-analiz.

Metot

Kurum: Kriterlere uygun randomize kontrollü araştırmaları belirlemek için Cochrane, MEDLINE ve EMBASE bilgi tabanları araştırıldı.

Çalışma popülasyonu: Diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda komplike olmayan katarakt cerrahisinden sonra KMÖ’den korunma için tıbbi stratejileri kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar.

Gözlem prosedürleri: Bilgiler iki yazar tarafından bağımsız olarak çıkarıldı. RKA’ların kalitesi Cochrane Collaboration’un kayırma hatası değerlendirme aracı ve Delphi kriterleri kullanılarak değerlendirildi.

Ana sonuç beklentileri: Bazale kıyasla postop 3 ay içinde KMÖ gelişim ihtimali ve fovea kalınlığı, maküler hacim ve postop 3 ay içinde düzeltilmiş uzak görme keskinliği.

Sonuçlar

17 Araştırmada insidens oranları raporlandı. Topikal NSAID ilaçlar non-diyabetiklerde (odds ratio [OR] 0.11; 95% güven aralığı [95% GA] 0.03–0.37) ve karışık popülasyonlarda (OR 0.05; 95% GA 0.02–0.11) topikal kortikosteroidlere kıyasla KMÖ gelişme ihtimalini anlamlı derecede azalttı.

Topikal kortikosterodlerle NSAID kombinasyonu non diyabetik (OR 0.21; 95% CI 0.10–0.44) ve diyabetik (OR 0.17; 95% CI 0.05–0.50) hastalarda topikal kortikosteroidlere kıyasla KMÖ gelişim ihtimalini anlamlı derecede azalttı.

İntravitreal kortikosteroid veya anti-vasküler endoteliyal büyüme faktörü enjeksiyonları diyabetiklerde ek fayda göstermedi.

Kararlar

Topikal NSAID’ler non diyabetik ve karışık popülasyonlarda KMÖ gelişim ihtimalini topikal kortikosteroidlere kıyasla anlamlı derecede azalttı.

Topikal NSAD ve kortikosteroid kombinasyonu non diyabetik ve diyabetik popülasyonlarda KMÖ gelişim ihtimalini topikal kortikosteroidlere kıyasla azalttı.

Kaynak

Laura H.P. Wielders, Verena A. Lambermont, Jan S.A.G. Schouten, Frank J.H.M. van den Biggelaar, Gill Worthy, Rob W.P. Simons, Bjorn Winkens, Rudy M.M.A. Nuijts. Prevention of Cystoid Macular Edema After Cataract Surgery in Nondiabetic and Diabetic Patients: A Systematic Reviewand Meta-analysis. Am J Ophthalmol. Published Online: July 29, 2015 http://dx.doi.org/10.1016/j.ajo.2015.07.032

Oriijinal özet için: Kataraktta Maküla Ödemi

Etiketler:

Son Paylaşımlar