Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesinde Diyetsel Lif


Foto: Cliff / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) kalp ve kan damarlarını etkileyen bir grup rahatsızlıktır. Dünya çapında bir sorun olup bölgeler arasında değişkenlik gösterir, bu değişkenlik kısmen diyetsel faktörlere bağlanmıştır. Bu faktörler değiştirilebilir olduğundan KVH korunması ve idaresinde fayda sağlama açısından önemlidir. Bu derlemede takviye olarak veya besinler içinde lif alımını artırmanın, sağlıklı veya KVH riski yüksek erişkinlerde; kardiyovasküler ölümleri, tüm nedenlerden ölümleri, ölümcül olmayan sonuçları (kalp krizleri, felçler ve göğüs ağrısı gibi) ve KVH risk faktörlerini azaltmada etkinliği değerlendirildi.

Çalışma özellikleri

Bilimsel bilgi tabanlarında sağlıklı veya KVH gelişme riski yüksek erişkinlerde diyetsel lif alımının etkilerini inceleyen randomize kontrollü araştırmaları taradık. Mevcut KVH’sı olan hastaları (örneğin kalp krizi ve felç) hariç tuttuk. Kanıtlar 2015 Ocağına kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Seçin kriterlerimizi 23 araştırma karşıladı. Tüm çalışmalar kısa süreliydi ve bu yüzden KVH olaylarına etki değerlendirilemedi. Araştırmaların tümünde lif alımının lipid düzeylerine, kan basıncına ya da her ikisine etkisi incelendi. Sonuçların birleştirilmesi lif alımının artmasıyla birlikte total kolesterol ve LDL kolesterolde ve diyastolik kan basıncında faydalı bir azalma gösterdi. Kullanılan lif tipi (çözünür ya da çözünmeyen) veya lifin ne şekilde alındığı (takviye ya da gıda içinde) ile ilgili net bir kalıp belirlenemedi ancak her grupta az çalışma yapıldı ve sonuçlar belirsiz.

Derlenen çalışmaların azında kayırma hatası riski düşük olarak değerlendirildi (katılımcı ve araştırmacıların taraf tutmasına bağlı olarak hatalı kararlara varma ihtimali daha düşük), bazılarının bazı kalite kriterlerinde kayırma hatası riski yüksekti, ancak genel risk belirsizdi. Bu derlemenin sonuçları, bunlar akılda tutularak dikkatle yorumlanmalıdır. Lif alımının KVH olaylarına etkisini belirlemek için daha uzun süreli ve iyi yürütülmüş çalışmalar gerekiyor. Ayrıca alımı artırılan fiber tipinin ve alım yolunun etkisinin daha fazla araştırılması da gereklidir.

Yazarların kararı

Çalışmalar kısa süreliydi ve primer sonuç ölçütümüz olan klinik KVH olayları hakkında bildirim yapmadı. KVH risk faktörleri ile ilgili toplu analiz lif alımında artışla birlikte total kolesterol ve LDL kolesterolde ve diyastolik kan basıncında azalma gösteriyor. Alt grup analizlerinde müdahale tipi ya da fiber tipinin açık bir etkisi yok ancak bu analiz için derlenen çalışma sayısı az. Çalışmaları çoğunluğunda kayırma hatası riski belirsiz ve bazı kalite kriterlerinde yüksek olduğundan sonuçların dikkatle yorumlanması gerekiyor. Lif tipi ya da alım yolunun KVH olayları veya KVH’den primer korunmada etkisini belirlemek için uzun süreli ve iyi yürütülmüş randomize kontrollü araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Hartley L, May MD, Loveman E, Colquitt JL, Rees K. Dietary fibre for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD011472. DOI: 10.1002/14651858.CD011472.pub2

Orijinal özet için: Kalp Hastalığında Lif

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv