Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Tedavisinde Yüksek Frekanslı Osilasyonla Ventilasyon

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Akut solunum sıkıntısı sendromu (ASSS) yaşı tehdit edici bir durumdur. Özellikleri; akut akciğer iltihabı, akciğerlerde solunum işini artıran katılaşma ve kana yeterince oksijen sağlama yetisinin bozulmasıdır. Sağ kalan hastalarda yaşam kalitesi düşebilir. Ölümü engelleyebilmek için ASSS hastalarına olağan olarak yapay solunum gerekir.

Yüksek frekanslı osilasyonla (YFÖ) solunum, konvansiyonel mekanik ventilasyondan farklıdır. Hastaya dakikada 180 – 900 arası olacak şekilde çok hızlı ve çok küçük solunumlar verilir. YFÖ, hava yolunda sabit bir pozitif basınç sağlayarak kollabe olmuş akciğer dokularını açar.

Bu sistematik derleme ASSS’li çocuk ve erişkinlerde, konvansiyonel solunuma kıyasla YFÖ’nün, ölümleri önlemek dâhil klinik sonuç ölçütlerini iyileştirip iyileştirmediğini belirlemek için yapıldı.

Çalışma özellikleri

Derlememizin bu güncellemesine, toplam 1850 katılımcıyla yapılan 10 randomize kontrollü araştırmayı dâhil ettik. Bir büyük araştırma, YFO’ya randomize edilen hastalar arasında ölümlerin artması nedeniyle erken bitirildi. Dört araştırma YFÖ ventilatörü üreticisinden en azından bir miktar fon sağladığını bildirdi.

Anahtar sonuçlar

Toplam 1779 katılımcıyla yapılan 8 araştırmada YFO, hastanede ölüm riskini düşürmedi. Randomizasyondan sonra ventilasyonun 24 – 72 saatlerinde ölçülen akciğerlerin kanı oksijenlendirme yetisi, YFO alan hastalarda %18 - %26 daha iyiydi.

YFÖ’nün mekanik ventilasyon yapılan zamanın uzunluğuna etkisi olmadı.

Tansiyon düşmesi, yüksek hava yolu basıncı nedeniyle akciğerlerde hasarın artması gibi, istenmeyen yan etkilerin görülme riski artmadı.

Kanıt kalitesi

YFO’nun ASSS hastalarında ölüm riskine etkisini raporlayan klinik araştırmalar arasında önemli derecede tutarsızlık bulduk. Hastalar için en önemli sonuç ölçütlerinin kanıt kalitesi çok düşük. Bunun nedeni belirsizlik ve tutarsızlık ve araştırmacıların klinik araştırmalarda kullandığı metotların en yüksek standartta olmamasıdır. Bu, YFO’nun ölümlere etkisiyle ilgili ciddi ölçüde şüphe olduğunu gösteriyor. Yapılacak başka araştırmalar bu sonuçları değiştirebilir.

Kaynak

Sud S, Sud M, Friedrich JO, Wunsch H, Meade MO, Ferguson ND, Adhikari NKJ. High-frequency oscillatory ventilation versus conventional ventilation for acute respiratory distress syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD004085. DOI: 10.1002/14651858.CD004085.pub4

Orijinal özet için: Yüksek Frekanslı Osilasyon Ventilasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv