Kardiyovasküler Hastalıkları Önlemek İçin Sistematik Risk Değerlendirme


Foto: Wellcome Library, London

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Sistematik risk değerlendirme (tarama) programları kardiyovasküler hastalıkları önlemede faydalı mı?

Arka plan

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) kalp ve kan damarlarını etkileyen bir hastalık grubudur. KV hastalıklar hala erken ölümler ve malüliyetlerin bir numaralı nedeni olup dünya çapında bir yüktür. Kardiyovasküler hastalık riski yüksek olanların tarama benzeri programlarla belirlenmesi hastalıkların önlenmesi ve idaresinde fayda sağlayabilir. Bu derlemede sistematik risk değerlendirmesi veya tarama benzeri programların sağlıklı erişkinler ve yüksek riskli erişkinlerde; kardiyovasküler ölümler, herhangi bir nedenle ölümler, öldürücü olmayan olaylar (kalp krizi, felç ve göğüs ağrısı gibi) ve KVH risk faktörlerini azaltmada etkinliği değerlendirildi.

Çalışma özellikleri

Bilimsel veri tabanlarında sağlıklı erişkinler veya KVH gelişme riski yüksek olanlarda sistematik risk değerlendirmesinin etkilerini inceleyen randomize kontrollü araştırmaları taradık. Halen sağlık hizmetlerince bilinen ve tedavi gören KVH olan insanları (yani kalp krizi ve felçler) hariç tuttuk. Kanıtlar 2015 Ocağına kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Derleme kriterlerimizi dokuz çalışma karşıladı. Kısıtlı veriler taramanın ölümlere (herhangi bir nedenle) veya felç olan ya da koroner kalp hastalığı gelişen insan sayısına etkisi olmadığını düşündürüyor. Sistematik risk değerlendirmesinin bazı faydalı etkiler sağladığı görülen kardiyovasküler risk faktörleri (kan lipidleri ve kan şekeri) için de veriler sınırlıydı ancak çalışmalar arasında farklar vardı ve sonuçlar kesin değildir.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar genel olarak düşük ve çok düşük kalitedeydi. Derlenen çalışmalarda bazı kayırma hatası riskleri vardı, dört çalışmada kayırma hatası riski yüksek olarak değerlendirildi. Bu göz önünde tutularak bu derleme sonuçlarının dikkatle yorumlanması gerekir. Halen sistematik risk değerlendirmesinin KVH’ların önlenmesine etkileri hakkında kısıtlı kanıtlar bulunuyor. Sürmekte olan 5 araştırma belirledik, sonuçları yayınlandığında bu sonuçlarla birleştireceğiz.

Kaynak

Dyakova M, Shantikumar S, Colquitt JL, Drew C, Sime M, MacIver J, Wright N, Clarke A, Rees K. Systematic versus opportunistic risk assessment for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD010411. DOI: 10.1002/14651858.CD010411.pub2

Orijinal özet için: Kardiyovasküler Tarama

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv