Ağır Adet Kanamasında Tıbbi Tedaviye Karşı Cerrahi


Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Cochrane derleme yazarları ağır adet kanamasında tıbbi tedaviye karşı cerrahinin etkinliği, güvenliği ve kabul edilebilirliğini kıyasladılar.

Arka plan

Ağır adet kanaması sık rastlanan bir problemdir ve kişinin yaşam kalitesini bozabilir. Cerrahi tedaviler histerektomi ve farklı endometriyal ablasyon veya rezeksiyon (uterus iç tabakasının kesilip çıkarılması ya da tahrip edilmesi) metotlarıdır. Tıbbi tedavide ağızdan kullanılan çeşitli ilaçlar veya uterusa takılan ve homojen ilaç salınımı sağlayan cihazlar (levonorgestrel salan rahim içi cihazlar, LNG-RİA) kullanılır.

Çalışma özelikleri

Cerrahiyi ağızdan tedavi veya LNG-RİA’ya karşı kıyaslayan 15 randomize kontrollü araştırma derledik. Katılımcıları kendi bildirimlerine göre ağır adet kanamaları olan 1289 kadın oluşturdu. Kanıtlar 2016 Ocağına kadar günceldir.

Ana sonuçlar

En azından kısa vadede cerrahi en etkili olmakla beraber histerektomi, endometriyal cerrahi ve LNG-RİA tümü de ağır adet kanamasını azaltmada etkilidir. Bu tedaviler kadınların çoğu için ağızdan alınan tedavilerden daha uygun ve iyidir. Histerektomi adet kanamasını durdurmakla beraber ciddi komplikasyonlarla birliktelik gösterir ve muhtemelen çoğu kadın birinci seçenek tedavi olarak daha az radikal bir tedaviyi deneyecektir. Hem konservatif cerrahi hem de LNG-RİA güvenli, kabul edilebilir ve etkili görünüyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi düşükle orta arasında değişkendir. Ana kısıtlamalar körleme eksikliği, çalışmada katılımcı kaybı ve belirsizliktir. Tıbbi tedaviye randomize edilen çok sayıda kadın sonradan cerrahiye girdiği için çalışma bulgularını uzun vade için yorumlayamıyoruz.

Kaynak

Marjoribanks J, Lethaby A, Farquhar C. Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD003855. DOI: 10.1002/14651858.CD003855.pub3

Orijinal özet için: Medikal mi Cerrahi mi?

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus