Ani Kardiyak Ölümü Önlemede Amiodaron

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ani kardiyak ölümler (AKÖ) günümüzde önemli bir ölüm nedenidir. Yüksek riskli insanlar kardiyak nedenlerle, primer olarak aritmiden beklenmedik bir şekilde ölürler. Tercih edilen tedavi seçeneği kardiyak defibrilatör takılmasıdır (ICD) ancak düşük-orta gelirli ülkelerde yaygın olarak erişilebilir değildir. Bir anti-aritmik ilaç olan amiodaron bu olayların meydana gelmesini azaltabilir ve ICD olmadığında bir alternatif olabilir.

Çalışma özellikleri

Amiodaronun ani kardiyak ölüm ve mortaliteye etkisini ve yan etkilerini başka anti-aritmikler ve plaseboya karşı kıyaslayan klinik çalışmalar için bilimsel veri tabanlarını araştırdık. Araştırmaya yüksek risklileri veya daha önce aritmiye neden olan ciddi bir kalp işlev bozukluğu, ani kalp durmasıyla hastaneye başvurmuş erişkinleri dâhil ettik. Kanıtlar 2015 Martına kadar günceldir.

Ana sonuçlar

9 997 araştırmacı üzerinde yürütülmüş 24 araştırma bulduk. Kanıtlar, yüksek riskli katılımcılarda amiodaronun ani kardiyak ölüm veya mortaliteyi plaseboya kıyasla önleyebileceğini ve muhtemelen diğer anti-aritmiklerden de daha iyi olduğunu gösterdi.

Öte yandan, önceden kalp durması yaşamış katılımcılarda yeniden kalp durması yaşama veya ölüm riskini azalttığı ya da artırdığı belirsizdir.

Dahası, amiodaron tiroid veya akciğerlerde plasebo ya da diğer antiartimiklere kıyasla ters etkilere neden olabilir ya da kötüleşme sağlayabilir.

Kanıt kalitesi

Bu çalışmaların genel kanıt kalitesi düşüktü.

Kaynak

Claro J, Candia R, Rada G, Baraona F, Larrondo F, Letelier LM. Amiodarone versus other pharmacological interventions for prevention of sudden cardiac death. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD008093. DOI: 10.1002/14651858.CD008093.pub2

Orijinal özet için: Amiodaron

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv