Graves Hastalığı ve Graves Oftalmopatisinde Tiroid Cerrahisi


Foto: Jonathan Trobe, M.D. - University of Michigan Kellogg Eye Center / Wikimedia commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede Graves hastalığı ve Graves oftalmopatisinin tedavisinde farklı cerrahi teknikleri kıyaslamak amaçlandı. Graves hastalığında tiroid bezinin artan aktivitesini (hipertiroidi) ve birlikte görülen göz belirtilerini kontrol etmede tiroid bezini tamamen çıkarmanın (total tiroidektomi) bezin çoğunu çıkarmaktan (subtotal tiroidektomi) daha iyi olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Arka plan

Graves hastalığı, vücut metabolizmasının kontrolünde önemli bir rol oynayan tiroid bezini tutan sık rastlanan bir hastalıktır. Vücudun kendi bağışıklık sistemi tiroid bezine saldırır ve çok daha fazla çalışmasına neden olur. Bu aşırı aktivite uzun süre tedavi edilmeden kalırsa kalp krizi ve felç riskinde artışa neden olur. Graves hastalığı aynı zamanda gözlerin öne doğru çıkmasına neden olur ve göz hareketlerini kısıtlayabilir (Graves oftalmopatisi). Graves hastalığı genellikle sadece ilaçla veya bazen de radyasyon veya cerrahiyle tedavi edilir. Son yıllarda cerrahinin sonuçları ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi sonuçları umut verici olduğundan, bu hastalıkta ve başka tiroid problemlerinde cerrahiye ilgi arttı. Ancak hangi cerrahi tekniğin en iyisi olduğu konusu tartışmalıdır. Total tiroidektomi, subtotal tiroidektomiye kıyasla hastalığın uzun vadede daha iyi kontrolünü sağlar ancak gırtlağa giden rekürren sinirin hasarı (ses tellerinin işlevini bozar) gibi post operatif komplikasyonların riski yüksektir.

Çalışma özelikleri

Derleme sorusuna ilişkin farklı tiroidektomi cerrahi tekniklerini doğrudan karşılaştıran 5 randomize kontrollü araştırma bulduk. Toplam 886 katılımcı üzerinde yürütülen çalışmalarda izlem süresi 6 ay ile 6 yıl arasındaydı. Beş çalışma da üniversite hastanelerinde veya üçüncü basamak tiroid sevk merkezlerinde yürütüldü. Çalışmalar Almanya, İsveç, Polonya ev Tayvan’da yapıldı ve hiç biri ayaktan kurumda yapılmadı.

Ana sonuçlar

Total tiroidektomi, subtotal ameliyata kıyasla daha iyi hipertiroidi kontrolü eğilimi gösteriyor: Total tiroidektomi olan 1000 kişiden 8 veya 9’u nüks yaşarken subtotal tiroidektomi için bu rakam 55-67 arasında.

Total tiroidektomide kan kalsiyumunda kalıcı düşmenin (hipoparatiroidi) subtotal çıkarmaya kıyasla daha muhtemel olduğuna dair biraz kanıt var: Total tiroidektomi olan 1000 hastadan 59’unda bu yan etki görülürken subtotal girişimde bu rakam 14.

Rekürran gırtlak siniri ve göz belirtileri cerrahi teknik seçimiyle ilişkisiz görünüyor. Derlenen çalışmalarda ölümler nadir olarak bildirildi. Hiçbir çalışmada sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi veya sosyo-ekonomik etkiler (iş günü kaybı gibi) değerlendirilmedi.

Kanıt kalitesi

Bu derlemedeki çalışmalarda yüksek kaliteli kanıt yok. Sonuçların, katılımcıların dâhil olduğu müdahale gruplarından haberdar olmadan objektif ölçümü sorunu ve çalışmalar yayınlandığında baştan planlanan tüm sonuç beklentilerinin yazılıp yazılmadığını anlamanın güçlüğü gibi birkaç kayırma hatası riski aşikârdı.

Ayrıca sonuç beklentisi oranları (olay oranları) oldukça düşük olup cerrahi teknikler arasında hesapladığımız farkın kesinliğini azalttı. Son olarak tüm tiroidektomiler deneyimli cerrahlarca yapıldı ve bildirilen sonuçların başka kurumlarda da aynı olup olmayacağı bilinmiyor.

Kanıtların güncelliği

Bu basit dilli özet 22 Temmuz 2015 tarihine kadar günceldir.

Kaynak

Liu Z, Masterson L, Fish B, Jani P, Chatterjee K. Thyroid surgery for Graves’ disease and Graves’ ophthalmopathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD010576. DOI: 10.1002/14651858.CD010576.pub2

Orijinal özet için: Graves Cerrahisi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar