Neonatal Morbidite ve Mortaliteyi Önlemede Transkütan CO2 İzleme

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yenidoğanda karbon dioksit (CO2) izlemede farklı yöntemlerin etkinliği hakkında kanıtları derledik. Transkütan CO2 monitörleri kullanımı yeni doğan bebeklerde sürvi ve diğer önemli sonuçları etkiler mi?

Arka plan

Anormal CO2 değerleri hasta yeni doğanlarda yıkıcı etkileri gösterebildiği için CO2 ölçümü çok önemli bir prosedürdür. CO2‘yi değerlendirmek için üç ana yöntem vardır: Arter kan gazında, solunum havasında ve cilt yoluyla, yani transkütan yolla ölçülür. Son yöntem minimal invaziftir ve sürekli izleme müsaittir. Kanıtlar 2015 Kasımına kadar günceldir.

Çalışma özelikleri ve sonuçlar

Bu derlemeye araştırma çalışması dahil edilemediği gibi sürmekte olan çalışma da bulunamadı.

Kaynak

Bruschettini M, Romantsik O, Zappettini S, Ramenghi L, Calevo M. Transcutaneous carbon dioxide monitoring for the prevention of neonatal morbidity and mortality. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD011494. DOI: 10.1002/14651858.CD011494.pub2

Orijinal özet için: Yenidoğanda CO2 İzleme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv