Temas Sonrasında Kızamıkçıktan Korunmak İçin Pasif Bağışıklama


Foto: CDC

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve derleme sorusu

Kızamıkçık olan ya da kızamıkçık aşısı olan hastaların kanında virüse karşı antikor bulunur. Bu antikorlar, hastalıkla yeniden temas halinde hastalığa yakalanmayı önler. Bu antikorlar bu insanların bağışladığı kanlardan elde edilebilir.

Antikorları olmayan insanlar kızamıkçık bulaşmış bir insanla temasa geçerse hastalık kapabilirler. Özellikle erken gebelikte, kızamıkçık ile enfekte olan bir kadının bebeği de kalp, göz ve işitme ile ilgili çeşitli bedensel kusurlarla doğabilir. Bulaştırıcı bir hasta ile temas kuran insanları kızamıkçıktan korumanın bir yolu onlara kan bağışlarından sağlanan antikorlar enjekte etmektir. Bu 1950’ler ve 1960’larda yapıldı ve bazı ülkelerde bazı durumlarda kızamıkçık kontrolü için hala tavsiye edilir. Ancak bunun etkili olup olmadığı belirsizdir. Bu sorun cevabını aradık.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2014 Ağustosuna kadar günceldir. 12 araştırmayı derledik (430 katılımcı). Yüksek gelirli ülkelerde yürütülen çalışmalara her yaştan hasta alındı.

Ana sonuçlar ve kanıt kalitesi

11 Çalışma (389 katılımcı) katılımcılarda kas veya ven içine antikor enjeksiyonunu; tuzlu su enjekte etmeye veya tedavi vermemeye karşı kıyasladı. Katılımcıların kendilerinde antikor bulunmuyordu. Antikor verilmeden önce 1-28 gün arası bir süre önce kızamıkçık ile temaslıydılar. Antikor alanlarda kızamıkçık gelişim ihtimali antikor verilmeyenlere kıyasla %39 daha az olduğundan, antikorlar katılımcıları kızamıkçığa yakalanmaktan koruyor göründü. Kızamıkçık ile sadece en geç beş gün önce temas kuran katılımcıların bulunduğu 7 çalışmanın analizinde (89 katılımcı), çalışmalarda kullanılan en yüksek doz verilen insanlarda antikor verilmeyen insanlara kıyasla kızamıkçık gelişme ihtimali %80 daha düşüktü. Kızamıkçıktan korunmayı değerlendiren çalışmalar, bazı metodolojik sorunlar ve biraz küçük katılımcı sayıları nedeniyle orta kalitedeydi. Günümüzdeki kan bağışlarındaki kızamıkçık antikorlarının miktarının çalışmada kullanılanlardan farklı olabileceğinin göz önüne alınması önemlidir. Bu yüzden aynı etkiyi sağlamak için bu gün verilen dozların çalışmalardakine göre değiştirilmesi gerekir.

Sadece bir çalışmaya gebe kadınlar dâhil edildi. Tüm kadınlara iki farklı dozda antikordan biri verildi. Bu çalışmalarda doğan bebeklerin kızamıkçık ile enfekte olup olmadığı ölçülmedi, ancak kızamıkçık ile ilişkili olabilecek doğum kusurları olup olmadığı göz önüne alındı. Çalışma metotları ile ilgili anahtar ayrıntılar eksikti ve elde edilemedi, yani bu çalışmanın kalitesi belirsizdir. Bu annelerden doğan bebeklerin hiçbirinde kızamıkçık ile ilişkili olabilecek doğum kusuru belirlenmedi. Ancak bu tek çalışmadan, temastan sonra antikor enjeksiyonlarının gebe kadınlarda doğum kızamıkçık ile ilişkili doğum kusurlarını önlemede etkinliği hakkında doğrudan karar çıkaramayız. Bu daha fazla araştırma yapılması gereken bir alan oluşturuyor.

Derlenen çalışmalarda ters olaylar bildirilmedi. Gelecekteki çalışmalarda bu sonucun da bildirilmesi gerekir.

Kaynak

Young MK, Cripps AW, Nimmo GR, van Driel M. Post-exposure passive immunisation for preventing rubella and congenital rubella syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD010586. DOI: 10.1002/14651858.CD010586.pub2

Orijinal özet için: Kızamıkçıkta IG Koruma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar