Şiddetli Ruh Hastalığı Olan Kişiler İçin Kriz Müdahaleleri


Foto: Plos Medicine

Cochrane derleme özeti

Şiddetli ruh hastalığı olan kişiler hastaneden toplum temeli bakım ortamına geçmek korkutucu ve güç bir deneyim olabilir. Ruh sağlığı sorunları olan kişilerin aile, arkadaşlar ya da bakıcılar gibi destek ağları olmayabilir. Çoğu zaman eve gittiklerinde onlara yardımcı olacak bildikleri bir kimseleri yoktur. Şiddetli ruh hastalığı olan kişiler ruh bakımlarında döner kapı sendromu yaratan sıkıntılı dönemler yaşayabilir. Hastalar hastaneden stabil ve iyi durumda oldukları görülüp hastaneye tekrar ancak ruh sağlıkları akut bir atak ya da kriz esnasında kötüleştiğinde geri gelmeleri beklenerek taburcu edilir. Bu problemlere karşı bir çözüm olarak kriz müdahalesi evde bakım paketleri geliştirildi.

Bu derlemede hastalar için kriz esnasında evde veya toplum temeli kuruluşta destek sağlanması şeklinde kriz bakımının zahmete değer, kabul edilebilir ve standart bakıma göre daha düşük maliyetli bir destek paketi sağladığı bulundu. Dahası kriz bakımı standart bakıma göre hastaneye tekrar yatışları daha fazla önledi; hastaların mental durumunu daha çok iyileştirdi; hizmet kullanıcıları için daha kabul edilebilir ve tatmin ediciydi ve ailelere ve bakıcılara daha az sıkıntı yükledi. Kriz müdahalesi ile standart bakım arasında ölüm oranlarında fark bulunmadı.

Ancak derlemede sadece 8 çalışma incelendi. Bu çalışmaların çoğunda kullanılan metotlar zayıf olarak değerlendirildi. 2006 öncesi çalışmalarda kriz müdahalesi ve kriz bakımının kesin bir tanımı yoktu ki bu da kriz bakımına saf şekliyle odaklanmada eksiklik anlamına gelir. Çoğu çalışmalarda alkol ya da madde kötüye kullanımı olan ve kendilerine ya da başkalarına zarar verme tehlikesi olan hastalar ihraç edildi. Derleme yazarları daha kuvvetli bir kanıt tabanı yaratabilmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ifade ederler. Halen kriz bakımı sağlam ve iyi kaliteli kanıt olmadan kullanılabilir. Örneğin bakıcıların görüşleri, ilaç almada hastanın istekliliği ve uyumu ve hastanın geçirdiği nüks sayısı üzerine bilgi ve da veri bulunamadı. Son olarak sağlık personelinde yorgunluk hakkında bildiriler bulunmakla beraber kriz müdahalelerinden personelin tatmini değerlendirilmedi.

Bu basit dilli özet McPin Foundation’dan Kıdemli Hakem Araştırıcı Ben Gray tarafından hazırlandı (http://mcpin.org/).

Yazarların kararı

Ciddi mental hastalığı olan kişilerin tedavisinde, devam etmekte olan evde bakım paketiyle birlikte ya da olmadan kriz müdahalesi prensiplerine dayanan bakım uygulanabilir ve kabul edilebilir bir yol olarak görünüyor. Ancak körlemede, raporlamada ve eksilmede kayırma hataları belirsiz olan sadece 8 küçük araştırma derlenebildi ve ilgi duyulan ana sonuç ölçütleri için kanıtlar düşük-orta arası kalitede. Bu yaklaşım yaygın olarak yerleştirilecekse halen daha fazla değerlendirme çalışması gerektiği görülüyor.

Kaynak

Murphy SM, Irving CB, Adams CE, Waqar M. Crisis intervention for people with severe mental illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD001087. DOI: 10.1002/14651858.CD001087.pub5

Orijinal özet için: Ruh Sağlığında Kriz

Son Paylaşımlar
Arşiv