Hepatit C Virüs Enfeksiyonlu Diyaliz Hastalarında Müdahaleler


Foto: Anna Frodesiak / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti.

Hepatit C, ilaç iğnelerini ya da kan bulaşmış başka nesneleri paylaşma sonucu kan teması ile kişiden kişiye yayılan hepatit C virüsünün neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. Bu virüs kanda uzun süre kalabilir ve karaciğeri, yavaşça tahribine veya siroz ve karaciğer kanserine neden olarak etkiler. Enfekte kişilerde güçsüzlük, bulantı, sarılık ve kilo kaybı görülebilir. Kan testlerinde karaciğer enzimleri ve bilirubin yükselebilir.

HCV tüm dünyada bulunur, ülkeler arasına değişken olarak toplam 170 milyon insan enfekte olup kronik karaciğer hastalarının %40’ını oluşturur.

Uzun zamandır hemodiyaliz yapılan hastalarda bu enfeksiyona yakalanma ihtimali yüksektir. Böbrek hastasına böbrek transplantasyonu yapılmadan önce hastalık tedavi edilmelidir çünkü tedavisi için kullanılan ilaçlar nakil böbreğin reddine neden olabilir. Bu enfeksiyonun üç ana tedavisi vardır. İkisi haftada üç gün veya haftada bir cilt altı yolla standart interferon veya pegil interferon enjeksiyonlarıdır. Tedavinin en azından 24 - 48 hafta devamı gerekir. Bu enjeksiyonlardan birinin yanı sıra sonuçları iyileştirmek için ribavirin tabletleri verilebilir. Ancak böbrek hastalarında ribavirin kanda birikebilir ve kırmızı kan hücrelerinin tahribine ve kansızlığa neden olabilir.

Bu derlemede diyaliz hastalarında HCV tedavisi için standardize edilmiş mevcut çalışmalardan sağlanan kanıtlar harmanlandı ve kontrolsüz çalışmalar dışlandı. Hemodiyaliz gören yaklaşık 300 hasta üzerinde yürütülmüş 10 çalışma standart interferonun sürdürülemeyen kısa süreli bir cevap sağlamada etkin olduğunu ve iyi tolere edildiğini gösterdi.

Pegil interferon kısa süreli cevap sağlamada standart interferondan daha etkiliydi, ancak uzun süreli etki sağlayamadı ve her ikisi de eşdeğer derecede tolere edildi. Pegil interferon dozunu artırmak cevabı iyileştirmedi ancak tolere edildi. İnterferona ribavirin eklenmesi tedavi bırakma sayısını artırdı. İnterferonları yan etkileri olarak grip benzeri belirtiler, uyku bozuklukları, iştah azalması, kusma, diyare veya kabızlık, saç kaybı ve kan sayımında düşme görüldü. Bu derlemenin kısıtlamaları az katılımcısı bulunan sadece birkaç çalışmanın bulunabilmesi ve ciddi hastalığı olanların yan etkiler ön görülerek çalışmalardan dışlanmasıydı. Bu yüzden mevcut kanıtlar yüksek kaliteli değil.

Yazarların kararı

Derlememiz hemodiyaliz alan HCV enfeksiyonlu kronik böbrek hastalarında standart interferonla tedavinin bir sonuç sağladığını ancak uzun süreli virolojik cevap sağlamadığını ve nispeten iyi tolere edildiğini gösterdi. PEG interferon, tedavi sonrası cevap açısından standart interferondan daha etkili ancak uzun süreli cevap sağlamıyor; her ikisi de eşit derecede tolere ediliyor. PEG dozunu artırmak sonuçları iyileştirmiyor ancak yüksek ve düşük dozlar eşit derecede tolere ediliyor. Ribavirin eklenmesi daha fazla tedavi bırakmaya neden oluyor.

Kaynak

Prabhu RA, Nair S, Pai G, Reddy NP, Suvarna D. Interventions for dialysis patients with hepatitis C virus (HCV) infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD007003. DOI: 10.1002/14651858.CD007003.pub2

Orijinal özet için: Hemodiyaliz Hasta HCV

Son Paylaşımlar
Arşiv