Künt Karın Yaralanması Olan Hastalarda Tanıya Yardımcı Olarak Ultrason Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Bir yaralanma sonrası hastaneye kabul edilen insanların birçoğunda karında künt (delici olmayan) hasar bulunur. Bu hastaları tedavi eden doktorlar karın içindeki organlarda yaralanma olup olmadığını bilmek ihtiyacındadır. Ultrason muayenelerinin hastaların durumunu anlamaya yardımı olacağına inanılır. Bu derlemede yazarlar, tanıya yardım için ultrason kullanılan durumlarda abdominal yaralanmalı hastaların ölüm oranlarını, ultrason kullanılmayan durumlardaki ölüm oranları ile kıyasladılar.

Ayrıca ultrason kullanımının daha karmaşık ve pahalı başka tanısal testlere başvurma gereğini azaltıp azaltıp azaltmadığına dair kanıtlar da arandı. Gerçi çok az araştırma yapıldı ve yazarlar karın yaralanması olan hastalarda teşhisin bir parçası olarak ultrason kullanımını haklı gösterecek yetersiz kanıt olduğu kararına vardılar.

Bu belirsizlik durumunda, doktorların majör travma (yani, baş ve beyin yaralanması, servikal omurga kırığı, torako-abdominal-pelvik travma ve başkaları) ihtimali yüksek olan hastalara konfirmasyon için bir BT taraması yapılmasını istemeleri haklı bulunabilir.

Yazarların kararı

Abdominal veya çoklu künt travması olan hastalarda tanı için Travma İçin Odaklı Ultrasonografi Değerlendirmesinde (TOUD) bazlı klinik yolları haklı çıkaracak deneysel kanıtlar zayıf kalmaya devam ediyor. Araştırma sonuçları arasındaki kuvvetli heterojenite nedeniyle bu derlemenin sağladığı kantitatif bilgiler ancak bir eksplorasyon tarzında kullanılabilir.

TOUD’un konfirmasyon niteliğinde geniş çaplı bir RKA ile gelecekte araştırılması muhtemel değildir. Bu nedenle bu Cochrane derlemesi, klinik pratik rehberleri ve bakım tavsiyeleri için mevcut en iyi kanıtları sağlıyor gözüyle görülebilir. Az sayıda çalışmadan, negatif USG muayenelerinin multidetektör bilgisayarlı tomografi (MDBT) muayene insidensini düşürmesi muhtemel olduğu kararı çıkarılabilir ki TOUD’un düşük duyarlılığı (veya negatif sonuçların güvenilirliği) travma sürveyansının tanısal verimini ters etkileyebilir. En iyi ihtimalle ultrasonun morbidite ve mortaliteye negatif bir etkisi yoktur.

Majör künt abdominal veya çoklu travmanın %15 mortalite ile birlikte olduğu varsayılarak ve BT temelli tanısal çalışmanın güncel standart olduğu düşünülerek, TOUD’un MDBT bazlı algoritmalardan aşağı olmadığını göstermek için %5, %2,5 ve %1’lik “daha aşağı olmama” sınırları, %90 güç ve tip I hata alfa değeri %5 için her hasta grubuna 874, 3495 ve 21 3838 hasta gerekir.

Kaynak

Stengel D, Rademacher G, Ekkernkamp A, Güthoff C, Mutze S. Emergency ultrasound-based algorithms for diagnosing blunt abdominal trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD004446. DOI: 10.1002/14651858.CD004446.pub4.

Orijinal özet için: Künt Travmada USG

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv