Multipl Myelomlu Hastaların Tedavisinde Bortezomibin Rolü


Foto: Wellcome Photo Library, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Multipl myelom, kemik iliğindeki plazma hücrelerini tutam bir tip kan kanseridir. Bortezomib myelomun proteazom inhibitörü denen bir tedavisidir. Proteazomlar tüm hücrelerde bulunan ve hücre işlevi ve büyümesinde önemli bir rol oynayan enzimlerdir. Kanser hücreleri bortezomib’in etkilerine daha duyarlıdır, kanser hücrelerinin ölümünü ya da çoğalmamasını sağlar.

Çalışma özellikleri

Myelomda bortezomib tedavisinin fayda ve zararlarını anlamaya çalıştık. Bilgi tabanları ve araştırma kayıtlarını 2016 Ocağına kadar araştırdık. Bortezomibi benzer gruptan veya başka tip ilaçlara karşı kıyaslayan çalışmaları derledik. Farklı dozlar, farklı veriliş yolları ve tedavi şemalarını kıyaslayan, yeni tanı konmuş ya da nüks etmiş miyelom çalışmaları derlendi.

Ana sonuçlar

5626 myelom hastası üzerinde yürütülmüş 16 çalışma bulduk. Bu derlemenin sonuçları bortezomibin, bu ilacı almayanlara kıyasla daha iyi sürvi, ilerleme olmadan geçen sürede uzama ve daha iyi cevap oranları sağladığını gösteriyor. Bortezomib tedavisi bazı kan hücrelerinin düzeyinde düşme, kabızlık, ishal, bulantı ve kusma gibi mide barsak belirtileri el ve ayaklarda sinir ağrıları ve karıncalanma ve enfeksiyon gibi bir seri yan etkiye neden olur. Çalışmalardaki kıyaslama gruplarından birinde kalp problemleri riskinde artış görüldü. Bortezomib tedavisinden ölüm riski analize alınan iki grupta da belirsizdi. Yaşam kalitesi sadece dört çalışmada değerlendirildi ve birlikte analiz edilemedi.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesinin, mortalite ya da ölüm sayısı hakkında yüksek-orta arasında olduğu yargısına vardık; buna karşın ilerleme olmadan sürviyle ilgili kanıtların kalitesi, düşük olarak değerlendirildi.

Ters olaylarla ilgili kanıt kalitesi yüksek oranda değişken bulundu (düşük - yüksek arası). Tedaviyle ilişkili ölümlerin değerlendirilmesinde fark kanıtı bulunmadı, bir kıyaslamada (aynı arka plan tedavisinde bortezomib verilmemesine karşı bortezomib) çok düşük kalitede, iki kıyaslamada (farklı arka plan tedavilerinde bortezomid verilmemesine karşı bortezomib ve başka ilaçlara karşı bortezomib) çok düşük kalitede kanıt bulduk.

Kararlar

Bortezomib alan hastalarda bortezomib almayanlara kıyasla cevap oranları daha iyiydi, ilerleme olmadan daha uzun yaşam sağlandı ve daha uzun yaşadıkları görüldü ancak bortezomib alan hastalar daha fazla yan etki yaşadılar.

Başka proteozom inhibitörü ilaçlar da geliştirildi, bu yüzden yapılacak başka araştırmalar bu yeni ilaçların ek faydalar sağlayıp sağlamadığı ve bortezomibden daha az yan etkisi olup olmadığına odaklanmalıdır. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ile ilgili de daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Scott K, Hayden PJ, Will A, Wheatley K, Coyne I. Bortezomib for the treatment of multiple myeloma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD010816. DOI: 10.1002/14651858.CD010816.pub2

Orijinal özet için: Multiple Myelomda Bortezomib

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv