Vaginal Prolapsta Doğal Dokuyla Tamirata Kıyasla Transvaginal Meş veya Greftler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Vaginal prolaps tedavisinde transvaginal meş veya biyolojik greftler mi yoksa doğal dokular mı kullanılması gerekir?

Arka plan

Pelvik organ prolapsı olağan görülür ve çocuk sahibi kadınların %50 kadar bir kısmını etkiler. Vaginal prolaps tamirinde geleneksel yöntem doğal dokular kullanmak olup bununla birlikte yüksek oranda nüks görülür. Emilebilen veya kalıcı meş veya biyolojik malzemelerle transvaginal greftlerin prolaps cerrahisinde sonuçları iyileştirebileceği düşünülür.

Çalışma özellikleri

Transvaginal greftleri geleneksel yerel doku tamirine karşı kıyaslayan 37 randomize kontrollü araştırmayı (4023 kadın) değerlendirdik. Kanıtlar 2015 Temmuzuna kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Düşük – orta arası kanıtlar transvaginal kalıcı meş kullanmanın yerel doku tamirine kıyasla, prolaps farkındalığı, prolaps için yeniden girişim ve muayene ile belirlenen nüks oranlarında düşme gibi avantajlar sağladığını gösteriyor.

Kanıtların gösterdiğine göre yerel doku ile tamirden sonra kadınların %19’u prolaps varlığını hissederken kalıcı meşle tedaviden sonra %10-15’i fark edecektir. Yerel doku ile tamirden sonra muayenede belirlenen prolaps nüksünün %38 olduğu kabul edilirse, transvaginal meşle tedaviden sonra risk %11 ile 20 arasında olacaktır. Ancak kalıcı transvaginal meşle ilişkili problemler de vardır. Yerel doku ile tamirden sonra yeniden prolaps için girişim, idrar kaçırma veya meş görünmesi oranları %5 kabul edilirse kalıcı meşle tedaviden sonra risk %7 ile %18 arasında olacaktır. Meş grubundaki kadınların %8’ine meş görünmesi nedeniyle yeniden girişim gerekir.

Düşük kalitede kanıtlar emilebilen meşlerin muayenede belirlenen prolaps nüks riskini yerel doku tamirine kıyasla azaltabileceğini gösteriyor ancak emilebilen meşler için başka sonuç ölçütlerinde karar çıkarabilmemiz için yetersiz kanıt var.

Düşük kalitede kanıtlar prolaps farkındalığı ve yeniden girişim oranlarında biyolojik greftlerle yerel dokuyla tamir arasında fark olmadığını gösteriyor. Kanıtların çok düşük kalitesi nedeniyle müdahalelerin muayenede belirlenen prolapsa etkisi belirsiz.

Kalıcı meşler yerel dokuya kıyasla biraz avantaj sağlamakla beraber rutin kullanımında dezavantajlar da bulunuyor. Birçok kalıcı transvaginal meş 2011 yılında kullanımdan çekildi ve hala kullanılabilen daha yeni, hafif transvaginal kalıcı meşler bir randomize çalışmada değerlendirilmiş değildir.

Kanıt kalitesi

Genel olarak kanıt kalitesi çok düşükle orta arasında değişiyor. Ana kısıtlamalar çalışma metotlarının yetersiz raporlanması, tutarsızlık ve kesinlik eksikliğidir.

Yazarların kararı

Transvaginal kalıcı meşlerle birlikte prolaps farkındalığı, yeniden girişim ve muayenede prolaps belirlenmesi oranlarında azalmayla birliktelik göstermekle beraber; prolaps için yeniden girişim, stres altında idrar kaçırma ve meş görünmesi oranlarında yükselme ve cerrahide mesane yaralanması ve yeni gelişen stresle idrar kaçırma oranlarında yükselme ile de birliktelik gösteriyor. Risk/yarar profili trasvaginal meşlerin primer cerrahide kısıtlı yararları olduğu anlamına geliyor. Tekrarlama riski yüksek kadınlarda faydanın riske ağır basması mümkün olmakla beraber halen bu kararı destekleyecek kanıt bulunmuyor.

Kısıtlı kanıtlar absorbe olabilen meşlerin muayenede belirlenen nüks oranlarını yerel doku ile tamire kıyasla azaltabileceğini gösteriyor ancak absorbe olabilen meşlerin diğer sonuçlarıyla ilgili bir karar çıkarmamız için yetersiz kanıt var. Yerel doku ile tamire kıyasla biyolojik greftler hakkında bir karar çıkarmamız için de kanıtlar yetersiz.

2011 yılında birçok transvaginal kalıcı meş iradi olarak pazardan çekildi ve hala kullanılabilen daha yeni, hafif transvaginal kalıcı meşler bir randomize çalışmada değerlendirilmedi. Aynı zamanda bu yeni transvaginal meşlerin etik komitelerin takdiri alınarak kullanılması gerekir.

Kaynak

Maher C, Feiner B, Baessler K, Christmann-Schmid C, Haya N, Marjoribanks J. Transvaginal mesh or grafts compared with native tissue repair for vaginal prolapse. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD012079. DOI: 10.1002/14651858.CD012079

Orijinal özet için: Transvaginal Meşler

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv