Çocuk Ve Ergenlerde Akut Migren Tedavisi İçin İlaçlar


Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve derleme sorusu

Migren ağrılı ve güçten düşüren bir hastalıktır, çocuk (12 yaş altı) ve ergenlerde (12 -17 yaş) sık görülür. Migren krizi esnasında yakınılan olağan belirtiler baş ağrısı, bulantı, kusma, ışığa ve sese hassasiyettir. Migrene karşı birçok tedavi kullanılır, en sık kullanılanlar arasında prasetamol, ibuprofen ve diğer anti enflamatuar ilaçlar ve triptanlar bulunuyor. Çocuk ve ergenlerde tüm triptan ilaçlar onay almamıştır, onaylananlar ülkeden ülkeye değişir.

Çalışma özellikleri

Derlememizde, hangisinin tedaviden iki saat sonra ağrısızlık sağlamada etkili olduğunu bulmak için ilaçları plaseboya karşı kıyaslayan 27 randomize kontrollü araştırmayı inceledik. Tedavilerin hangi yan etkilere neden olabileceğini de araştırdık. Çalışmalarda toplam 7630 çocuğa ilaç verildi. Kanıtlar 2016 Şubatına kadar günceldir. Çalışmalara 13 ile 888 arasında katılımcı alındı. Ortalama 12.9 olmak üzere yaş dağılımı 8.2 ile 14.7 arasındaydı. Çalışmaların 19’una ilaç üreticileri fon sağladı.

Ana sonuçlar

Çocuklarda migen tedvisinde ibuprofen etkili görünüyor ancak kanıtlar sadece iki küçük araştırma ile sınırlı. Kolay bulunan ucuz bir ilaç olması İbuprofeni migren tedavisinde mükemmel bir birinci seçenek ilaç yapıyor.

Parasetamolün çocuklarda ağrısızlık sağlamada etkili olduğu gösterilmedi ancak sadece bir küçük çalışma bulduk.

Triptanlar migreni spesifik olarak tedavi etmek için dizayn edilmiş ilaçlardır ve çoğu zaman çocuk ve erişkinlerde daha büyük ağrısızlık sağlamada sıklıkla etkilidir. Çocuklarda rizatriptan ve sumatriptan, ergenlerde almotriptan, eletriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan ve zolmitriptan incelendi.

Sumatriptan + naproksen sodyum kombinasyonu da migrenli ergenlerin tedavisinde etkilidir.

Triptan ilaçlarda tat bozukluğu, burun belirtileri, baş dönmesi, yorgunluk, enerji düşmesi, bulantı ve kusma gibi minör yan etkilere neden olma riski var. Çalışmalarda herhangi bir ciddi yan etki bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Derlemede sağlanan kanıtların genel kalitesi triptanlar için orta ancak ibuprofen ve parasetamol için az sayıda çalışma bulabildiğimiz için düşük. Migren tedavilerinin çocuk ve erişkinlerdeki etkilerini ayrı ayrı değerlendiren daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Richer L, Billinghurst L, Linsdell MA, Russell K, Vandermeer B, Crumley ET, Durec T, Klassen TP, Hartling L. Drugs for the acute treatment of migraine in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD005220. DOI: 10.1002/14651858.CD005220.pub2

Orijinal özet için: Çocukta Migren

Orijinal özet için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv