Adet Sancısında Akupunktur

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Cochrane araştırmacıları üreme çağındaki primer dismenoreli kadınlarda sancı ve diğer belirtilerini azaltmada akupunktur ve akupressur’un kontrole kıyasla etkisi hakkında kanıtları derlediler. Primer dismenore altta yatan bir neden olmadan görülen adet sancısı olarak tanımlanır.

Arka plan

Dismenore, adet sancısı olarak da bilinir genç kadınlarda sık görülür. Belirtiler alt batında sırta ve ön uyluk bölgesinde yayılabilen kramp tipinde ağrı, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, yorgunluk, anksiyete ve baş dönmesidir. Konvansiyonel tedaviler bol kullanılır, yine de %20-25 kadar kadında ağrı yeterince giderilemez. Bu yüzden adet sancısı belirtilerini etkin olarak tedavi etmek için başka yaklaşımlara ihtiyacımız var.

Çalışma özellikleri

Üreme çağında ve adet sancısı yaşayan toplam 4640 kadında akupunktur ve akupressuru kontrole (sahte tedavi / plasebo, ilaçlar, Çin bitkileri, tedavi verilmemesi veya olağan bakım) karşı kıyaslayan 42 araştırmayı derledik. 22 çalışma Çin’de, 8 çalışma İran’da, dördü Tayvan’da, ikisi Kore’de ve birer tanesi Avustralya, Almanya, Hong Kong, Tayland, Türkiye ve ABD’de yürütüldü. Kanıtlar 2015 Eylülüne kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Akupunktur ve akupressurun primer dismenore tedavisinde etkili olup olmadığını göstermek için kanıtlar yetersiz olup çoğu kıyaslama için ters etkiler hakkında veri sağlanamadı.

Kanıt kalitesi

Tüm kıyaslamalarda kanıt kalitesi düşük ile çok düşük arasındaydı. Ana kısıtlamalar kayırma hatası riski, raporlamada zayıflık, tutarsızlık ve yayınlamada kayırma hatası riskiydi.

Kaynak

Smith CA, Armour M, Zhu X, Li X, Lu Z, Song J. Acupuncture for dysmenorrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD007854. DOI: 10.1002/14651858.CD007854.pub3

Orijinal özet için: Dismenorede Akupunktur

Orijinal özet için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar