Erişkinlerde Fibromiyaljye Karşı Milnasipran


Foto: Quinn Dombrowski / Flickr

Cochrane derleme özeti

Fibromiyalji ısrarcı, yaygın ağrı ve hassasiyetle, uyku problemleri ve yorgunlukla karakterizedir. Parasetamol ve ibuprofen gibi olağan ağrı kesiciler çoğunlukla etkili görülmez. Epilepsi veya depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar bazı fibromiyaljili ve başka tip kronik (ısrarcı, uzun süren) ağrısı olan ve sinir hasarı olabilecek hastalarda etkili olabilir.

Milnasipran bir antidepresan olup bu grup ilaçlar fibromiyalji tedavisi için yaygın olarak tavsiye edilir. Milnasipran’ın fibromiyalji tedavisi için Dünyanın sadece bazı bölgelerinde, özellikle ABD’de lisansı bulunuyor.

Bu derleme orijinali 2013 yılında yayınlanan ve milnasipranın hem fibromiyalji hem de nöropatik ağrı (sinir hasarına bağlı ağrıda ya da sinirleri etkileyen hastalıklarda) durumlarında ne kadar iyi iş gördüğünü araştıran ilkinin güncellemesidir. Bu derlemede sadece fibromiyaljiyi araştırdık. Önceki derleme milnasipranın fibromiyalji hastalarının sadece küçük bir kısmında işe yaradığını gösterdi. Bu durum günümüze kadarki tüm diğer fibromiyalji tedavileriyle aynıdır ve genel olarak kronik ağrı durumları için geçerlidir. Derlememizde hem yüksek derecede ağrı gidermesi ve tabletlerin tolere edilemeyen yan etkiler olmadan uzun süre alınabilmesi ile ilgili olarak“işe yarama”, “iş görme” deyimlerini kullandık.

Milnasipranın orta ve şiddetli ağrısı olan fibromiyaljili erişkinlerdeki etkisini araştıran çalışmalar için bilimsel veri tabanlarının araştırdık. Tedavilerde en az 8 hafta süreli olma koşulu koyduk. Kanıtlar 2015 Mayısına kadar günceldir.

Derleme kriterlerini karşılayan, biri bu çalışmaya yeni eklenen altı çalışma belirledik. 100 veya 200 mg milnasipran veya plasebo ile 8 – 24 hafta arası süreyle 4000’den fazla hasta hedef dozda tedavi edildi. Ağrı kesici etkide primer sonuç beklentimiz için analiz metodumuzun tedavi etkisini fazla hesaplayabilmesi mümkün olmakla beraber genel çalışma kalitesi iyiydi.

Her iki dozda milnasipran da 10 hastadan plaseboya göre bir fazlasında orta derecede ağrı giderme (ağrı şiddetinde en az %30 iyileşme) sağladı (yüksek kaliteli kanıt). Bu nispeten alçak gönüllü etki bu tedavi edilmesi güç durumda klinik olarak önemli olabilir. Tüm tedavi gruplarındaki katılımcıların çoğu advers etkiler bildirdi ancak milnasipran ile plasebodan fazlaydı (yüksek kaliteli kanıt). En büyük fark bulantı ve kabızlıkta görüldü (orta kalitede kanıt). Ciddi yan etkiler seyrek olup 50’de bir’den az (%2) oranda görüldü ve tedavi grupları arasında farklılık göstermedi (düşük kalitede kanıt). Ters etkiler nedeniyle çalışmayı terk eden hasta sayısı da milnasipran ile plasebodan fazla ve 200 mg ile 100 mg’dan fazla görüldü (yüksek kaliteli kanıt). Ancak etkisizlik nedeniyle tedavi terki milnasipran ile dozlar arasında fark göstermeden daha az oldu (orta kalitede kanıt).

Milnasipran fibromiyaljili hastaların bir kısmında iyi bir ağrı giderme sağlar, ama bu grup sadece bir azınlıktır: çoğu hastada işe yaraması beklenmez.

Kaynak

Cording M, Derry S, Phillips T, Moore RA, Wiffen PJ. Milnacipran for pain in fibromyalgia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD008244. DOI: 10.1002/14651858.CD008244.pub3.

Orijinal özet için: Fibromiyaljide Milnasipran

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar