Kanser Ağrısında Oral Morfin

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Oral morfin orta-şiddetli arası kanser ağrısından yakınan hastaların çoğunda iyi ağrı giderme sağladı.

Kanser olan iki ya da üç kişiden biri yoğunluğu orta – şiddetli dereceye ulaşan ağrıdan yakınacaktır. Kanser ilerledikçe ağrı kötüleşme eğilimi gösterir. Kanser ağrısının kontrolünde oral morfin 1950’lerden beri kullanılır. 1986’da WHO her 4 saatte bir oral morfin solüsyonu alımını önerdi. Şimdi morfin, moleküllerini farklı zaman sürelerinde serbestleten birkaç çeşit formatta bulunabiliyor. Hızlı salınımlılar hızla kana karışır ve olağanda her 4 saatte bir alınması gerekir. Morfini daha yavaş serbestleten ve günde sadece iki defa hatta bir defa alınabilen salınımı değiştirilmiş tabletler bulunuyor.

Çalışma özellikleri

Bu güncellemiş derlemede morfinin ne kadar iyi işe yaradığını, kaç insanda yan etki görüldüğünü ve bu yan etkilerin ne şiddette olduğunu –mesela hastalara oral morfin alımını bıraktıracak kadar şiddetli olup olmadığını- hesaplamayı amaçladık.

Toplam 4241 hasta üzerinde yürütülmüş 62 araştırma bulduk. Çalışmaların çoğu küçük olup çok sayıda farklı preparat kıyaslandı ve farklı çalışma dizynları kullanıldı. Bu durum herhangi bir oral morfin tablet ya da praparatının bir diğerinden üstün olup olmadığını hesaplamamızı güçleştirdi.

Ana sonuçlar

10 katılımcının dokuzundan fazlasının morfinden önce orta veya şiddetli olan ağrıları morfin alırken hafiften daha kötü olmadı. 10 katılımcının altısından fazlası morfin tedavisinden tatmin oldu veya sonucu çok iyi ile mükemmel arasında değerlendirdi. Sadece 20 hastadan biri morfini yan etkileri nedeniyle bıraktı. Morfinle birlikte çoğunlukla kabızlık, bulantı ve kusma gibi yan etkiler görülüyor.

Kanıt kalitesi

Bunlar bir seviyede iyi sonuçlardır. Bir başka seviyede kanıt kalitesi genel olarak düşük olup çalışma dizaynlarında özellikle raporlamada daha tutarlılık olsun isterdik. Raporlamaya, dayanılabilir düzeye inen –hafiften daha kötü olmayan- ve kanserlileri rahatsız etmeyen ağrının sonuç ölçütü olarak eklenmesi gerekirdi.

Kaynak

Wiffen PJ, Wee B, Moore R. Oral morphine for cancer pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD003868. DOI: 10.1002/14651858.CD003868.pub4

Orijinal özet için: Kanserde Oral Morfin

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar