Pulmoner Emboli Tedavisinde Yeni Anti-koagülanlar (DOAK’lar)


Foto: Wellcome Photo Library, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Venöz tromboemboli derin venlerde kan pıhtısı oluşmasıdır (DVT, en sık bacaklarda). Bu pıhtı bacaklardan kan dolaşımı ile akciğerlere giderek atardamarı tıkar (pulmoner emboli). Pulmoner emboli hayatı tehlikeye sokar ve 10 000 insandan yaklaşık 3-4’ünde görülür. Pulmoner emboli geçirme ihtimali; önceden pıhtı geçirme, uzun süren hareketsizlik (uçak seyahati veya yatak istirahati), kanser, östrojene maruz kalma (gebelik, oral kontreseptifler veya hormon replasman tedavisi), kan hastalıkları (trombofili) ve travma gibi risk faktörleriyle artar. Pulmoner emboli, risk faktörlerinin belirlenmesi ve pıhtı için akciğerlerin taranmasıyla teşhis edilir. PE tanısı konfirme edildiğinde hastalar antikoagülanla tedavi edilir. Bu daha başka pıhtı oluşmasını önler. Yakın zamanlara kadar seçenek olan ilaçlar, heparin, fondaparinuks ve K vitamini antagonistleriydi. Ancak bu ilaçlar yan etkiye neden olabilir ve kısıtlamaları vardır. Yakınlarda direk oral antikoagülanlar (DOAK’lar) geliştirildi: Direk trombin inhibitörleri (DTI) ve faktör Xa inhibitörleri.

DTI’ler ve faktör Xa inhibitörlerinin neden daha iyi ilaçlar olabileceğine dair özel sebepler var. Ağızdan verilebilirler, ön görülebilir etkileri vardır sık izleme ve doz ayarı gerektirmezler ve bilinen ilaç etkileşimleri azdır. Bu derlemede bu yeni ilaçların konvansiyonel tedaviye kıyasla etki ve emniyeti ölçüldü.

Ana sonuçlar

Konuya ilişkin çalışmaların 2015 Ocak ayına kadar aranmasından sonra toplam 7897 katılımcının kombine edildiği 5 araştırma bulduk. Çalışmalarda direk trombin inhibitörleri ve faktör Xa inhibitörleri konvansiyonel tedaviyle kıyaslandı. Üç ay sürdürülen tedavinin daha fazla pıhtı oluşumunu ve pulmoner emboliyi önleyip önlemediğini araştırdık. Güvenlikle ilgili ana sonuç beklentileri mortalite ve kanama gibi majör ters olaylardı. Bu derleme akciğerler ya da bacaklarda yeniden pıhtı oluşumunu önlemede DOAK’larla standart tedavi arasında fark olmadığını gösterdi. Dahası mortalite ya da kanamada da fark bulunmadı. Hiçbir çalışmada sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçülmedi.

Kanıt kalitesi

Oral faktör Xa inhibitörlerinin standart tedaviyle kıyaslanmasında yeniden pulmoner emboli ve tüm nedenlerden ölümler sonuçları için kanıt kalitesini, çalışmalar arasında sonuçların farklılığı ve derlenen çalışma sayısının azlığı nedeniyle yüksekten ortaya indirdik. Tüm sonuçlar için kanıt kalitesi yüksekti.

Kaynak

Robertson L, Kesteven P, McCaslin JE. Oral direct thrombin inhibitors or oral factor Xa inhibitors for the treatment of pulmonary embolism. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD010957. DOI: 10.1002/14651858.CD010957.pub2

Orijinal özet için: PE Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar