Yeni İşe Başlayan Kişilerde Yaralanma, Hastalık ve Hastalık İzinlerini Önlemek İçin Sağlık Muayenele

Cochrane derleme özeti

Yeni bir işe başlama öncesinde yapılan sağlık muayenelerinin amacı nedir?

İşe giriş muayenelerinin amacı eğer iş verilirse meslek hastalığı, yaralanma ya da hastalık izni alma riski daha yüksek kişileri bulmaktır. Riski yüksek müracaatçıları istihdam etmeyerek hastalık ve yaralanmaları önlemek mümkün olabilir. Sağlığa bu muhtemel yarar, başvuran kişinin işi alamaması bedeline mal olur. Başka korunma stratejileri muayenede bulunan problemleri, işte verilecek görevi değiştirerek veya bedensel uygunluk eğitimiyle düzeltmektir.

Konu nasıl çalışıldı?

31 Mart 2015 tarihine kadar yayınlanmış araştırma çalışmaları için sistematik bir araştırma yaptık. 11 araştırma belirledik. Bu araştırmalarda 7802 insan meslek hastalığı yaralanma ya da hastalık izni alma riski yüksek müracaatçıların reddi dâhil tam bir muayene sürecinden geçirildi.

Araştırmada ne bulundu?

Derlenen çalışmalardan birinde genel muayenenin muayene yapılmamasına kıyasla, hafif işte çalışanlar içinde hastalık izni kullanımını azaltmadığı bulundu. Ancak bir diğer çalışmada orduya alınanların sağlık muayenesinden 12 ay sonra daha fit durumda olduğu bulundu. İşe odaklı istihdam öncesi muayeneleri muayenesiz alıma veya genel sağlık muayenesine karşı kıyaslayan 5 çalışmada tutarsız sonuçlar alındı. İstihdam öncesi muayeneler müracaatçının reddi ile de sonuçlanabilir.

6 çalışmada sağlık muayeneleri nedeniyle müracaatçıların red oranı ortalama olarak, %2’den %35’e arttı, ancak birinde artmadı.

Derlenen 11 araştırmadan ikisinde (2164 katılımcı) sağlık muayenesinde uygun bulunan müracaatçılar, sağlık muayenesine dayanarak sağlıkla ilgili sorunlara yönelik özel tavsiyeler alan müracaatçılar kıyaslandı. Her iki çalışmada da izlem süresince gruplar arasında kas iskelet sistemi yaralanmalarında fark bildirilmedi. Bu, müracaatçıların sağlık muayenesinde belirlenen sağlık sorunlarına dikkat etmeyi becerebildiği anlamına geliyor.

Kanıt kalitesi

Çalışılan tüm kıyaslamaların düşük kaliteli kanıt sağladığı yargısına vardık.

Kararlar

Spesifik işlerin sağlık risklerine odaklanan sağlık muayeneleri etkili olabilir. Potansiyel sağlık risklerine karşı iş görevlerini değiştirerek veya bedensel uygunluk eğitimiyle yeterli çalışma yapmak da etkili olabilir. Daha fazla ve daha kaliteli değerlendirme araştırmaları gerekiyor. İnsanların belli işlerde çalışmalarına izin vermemek sağlıklarını etkileyebilir, aynı zamanda onlara paraya da mal olabilir. Gelecekteki çalışmalarda her ikisi de değerlendirilmelidir.

Kaynak

Schaafsma FG, Mahmud N, Reneman MF, Fassier J, Jungbauer FHW. Pre-employment examinations for preventing injury, disease and sick leave in workers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD008881. DOI: 10.1002/14651858.CD008881.pub2

Orijinal özet için: İşe Giriş Muyanenesi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv