Kanser Nedeniyle Plevra Boşluğunda Sıvı Toplanmasına Karşı Müdahaleler


Grafi: James Heilman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kanser nedeniyle akciğer etrafında sıvı toplanmasının tedavisinde farklı metotların etkinliğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Malin plevral effüzyon (MPE) kanser nedeniyle akciğerin dış zarları arasındaki boşlukta sıvı birikmesidir, bu sıvı akciğerle göğüs kafesi arasını doldurur. Sıklıkla nefes darlığına neden olur. Tedavi seçenekleri olarak sıvının bir göğüs dreniyle boşaltılması, plevra boşluğuna kamera ile (torakoskopi) girilerek tedavi, ya da cilt altına giden bir tünelle (kalıcı plevral kateter) yarı kalıcı göğüs drenajıdır. Sıvının yeniden toplanmasını önlemek içim plevra boşluğuna kimyasal maddeler de uygulanabilir (plörodezi). Sıvının birikimini önlemek ve ağrı, nefes darlığı ve yaşam kalitesi gibi hastanın bildirdiği yan etkiler açısından hangi metodun en iyi olduğunu anlamak istedik.

Çalışma özellikleri

Semptom veren MPE’li erişkin hastalarda farklı müdahaleleri kıyaslayan herhangi bir dilde yayınlanmış çalışmalar için veri tabanlarını 2015 Nisanına kadar araştırdık. Sadece titizlikle yapılmış araştırmalarla ilgilendiğimiz için araştırmamızı randomize kontrollü araştırmalarla sınırladık. Verilerin çoğunluğunu, çok sayıda farklı müdahalenin tek bir analizle kıyaslanmasına imkân veren ‘network meta analizi’ denen bir teknik kullanarak analiz ettik. Bu analizde müdahaleler etkinliğine göre sıralanır.

Önemli sonuçlar

3428 hasta üzerinde yürütülmüş 62 araştırma bulduk.

Network meta analizinde, plevral boşluktan sıvıyı alıp içine talk pudrası püskürtmek için torakoskopi kullanımı, sıvı birikimini önlemede olağan kullanılan birkaç başka metoda kıyasla daha etkili görüldü. Ancak bunun bir göğüs dreni yoluyla talk pudrası ya da doksisiklin vermek gibi bazı başka metotlardan daha iyi olduğunu kesinlikle söyleyemiyoruz.

Derlenen çalışmalarda yan etkiler, yaşam kalitesi ve hasta tatmini bildirileri tutarsızdı ancak bunlar bir hastanın tedavisi için en iyi strateji seçilirken göz önünde tutulması gereken önemli faktörlerdir. Ağrı, ateş ve mortaliteyi değerlendirmek için network meta analizi yapmaya yetecek veri bulundu. Ateşe en az plasebonun neden olduğunu buna karşın C. Parvum ve mepakrin’in ateşe neden olma ihtimalinin en çok olduğunu bulduk. Değerlendirilen müdahalelerin neden olduğu ağrıda fark bulunmadı. Sadece tetrasiklin verilenlerin mitoksantron verilenlerden daha uzun yaşadığını gösteren bir çalışmada muhtemel bir fark bulundu. Sadece RK araştırmaları değerlendirdiğimiz için tedavilerden kaynaklanan bazı zararların bu derlemede belirlenememiş olması mümkündür.

Kanıt kalitesi

Çalışmaların birçoğu düşük kalitede olup ferdi çalışmaların özellikleri birbirinden oldukça farklıydı. Bu yüksek kayırma hatası riski kesin kararlara varılmasını güçleştiriyor.

Kararlar

Mevcut kanıtlar talk pudrajının sıvı birikimini durdurabileceğini gösteriyor. Ancak kesin olarak bunun en iyi metot olduğundan emin olamayız, daha fazla araştırma gerekiyor. Ayrıca en uygun plörodezi metodunu seçerken bu ajanların kullanımında mevcut global tecrübeyi, güvenlik ve yan etki bilgisini de göz önüne almak gerekir. Kalıcı kateterler hastada nefes darlığını iyileştirmeye yardım edebilir ancak sıvının tekrar birikimini önlemede daha kötü olabilir.

Ayrıca özel hasta gruplarında daha çok araştırma yapmak ve nefes darlığı ve yaşam kalitesi gibi hasta merkezli sonuçları daha detaylı araştırmak gerekiyor. İdeal olarak tedavinin potansiyel zararlarını hastanın bakış açısından daha eksiksiz anlamak fayda sağlayabilir.

Kaynak

Clive AO, Jones HE, Bhatnagar R, Preston NJ, Maskell N. Interventions for the management of malignant pleural effusions: a network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD010529. DOI: 10.1002/14651858.CD010529.pub2

Orijinal özet için: Plörezide Müdahale

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv