Şizofrenide Plaseboya Karşı Asenapin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Asenapin 1990’ların başında geliştirilmiş yeni bir antipsikotiktir. Derlememizde şizofreni tedavisinde asenapinin plaseboya kıyasla etkisi incelendi.

Arka plan

Şizofrenili hastalarda sıklıkla olmayan sesler duymak, olmayan şeyleri görmek (halüsinasyonlar) ve garip inanışlar (delüsyon) gibi ‘pozitif belirtiler’ bulunur. Bu hastalarda duygu kaybı, apati, sosyal çekilme, haz kaybı ve konuşma ve iletişimde güçlük gibi ‘negatif belirtiler’ de vardır. Düşünce bozuklukları, anksiyete ve depresyon sıktır. Şizofrenini bu belirtilerine karşı ana tedavi antipsikotik ilaçlardır. Bunlar eski ilaçlar (tipik ya da birinci nesil) ve yeni ilaçlar (atipik veya ikinci nesil) olarak ayrılır. Bu ilaçların genellikle kilo alımı, kaslarda sertleşme, irade dışı titreme ve yorgunluk gibi şiddetli yan etkileri bulunur. Asenapin 1990’larda geliştirilen yeni bir antipsikotiktir. Halen bu ilacın etkilerini değerlendiren sistematik derleme bulunmuyor.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye 1835 hasta üzerinde yürütülmüş 6 araştırma dahil edildi. Araştırmalarda şizofrenli hastalar asenapin ya da plasebo tedavisine randomize edildiler. Bu araştırmalardan beşinde çalışmayı erken dönemde terk eden hasta sayısı yüksek olup çalışmalara ilaç firmalarından sponsorluk sağlandı.

Ana sonuçlar

Asenapinin şizofreninin pozitif, negatif ve depresif belirtilerini plaseboya kıyasla iyileştirdiği ve güçten düşüren yan etki riskinin düşük olduğunu gösteren biraz kanıt bulunuyor.

Kanıt kalitesi

Ancak, halen az miktarda ve kısıtlı kalitede kanıt olduğundan şizofrenide asenapin kullanımını tavsiye etmenin güçlüğü devam ediyor. Asenapinin etki ve emniyetini araştıran geniş çaplı, daha uzun süre izlem yapılan ve kayırma hatası olmayan randomize kontrollü araştırmalar gerekiyor.

Ben Gray, Senior Peer Researcher, McPin Foundation. http://mcpin.org/

Kaynak

Hay A, Byers A, Sereno M, Basra M, Dutta S. Asenapine versus placebo for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD011458. DOI: 10.1002/14651858.CD011458.pub2

Orijinal özet için: Şizofrenide Asenapin

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv