Acil Serviste Bulantı ve Kusma Tedavisi İçin İlaçlar


Foto: Paul McCoubrie / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Acil servislerde erişkinlerin bulantı ve kusma tedavisinde ilaçların etkilerini gözden geçirdik.

Arka plan

Bulantı ve kusma acil servislerde sık görülen belirtilerden biridir ve birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Stres verici olmasının yanı sıra dehidrasyon gibi başka problemlere neden olabilir. Acil servislerde insanlar için hangisinin en iyi ilaç olduğu bilinmemekle beraber, bulantıyı tedavi için kullanılan ilaçlar, operasyon sonrası gibi başka ortamlarda faydalı olmuştur.

Çalışma özelikleri

Kanıtlar 2014 Ağustosuna kadar günceldir. 952 katılımcı üzerinde yürütülen 8 klinik araştırmayı derledik. Araştırmalarda farklı dozlarda birçok ilaç değerlendirildi, ancak sadece üçünde plasebo grubu vardı. Bu çalışmalardan altısı yüksek kaliteli olup kayırma hatası riski düşüktü. Bu çalışmada bulantı ve kusma ilaçlarının, verilmelerinden bir saat kadar sonrasındaki etkilerini derledik.

Ana sonuçlar ve kanıt kalitesi

Ana sonuç beklentisi ilaç verildikten sonraki 0 – 60 dakika içinde bulantı üzerine etkisi, kusma sayısı ve ilaçların yan etkileriydi. Tüm çalışmalarda, bunlardan sadece 30. dakikada bulantı ve yen etkiler bildirildi. Tüm araştırmalarda sadece bir ilacın plasebodan ve diğer ilaçlardan daha iyi olduğu bildirildi. Bu ilaç droperidol olup 97 katılımcılı sadece bir araştırmada incelendi. Diğer ilaçlardan herhangi biri, herhangi bir başkasından kesin olarak daha iyi bulunmadı. Plasebo grubu olan diğer araştırmalardan herhangi birinde kesinlikle aktif ilacın plasebodan daha iyi iş gördüğü gösterilmedi. Yan etkiler hafifti.

Sonuçlarımız acil departmanında spesifik ilaçla da plasebo ile de tedavi edilse hastalarda bulantının genel olarak iyileşeceğini düşündürüyor. Bu nedenle İV sıvılar gibi destekleyici tedavi çoğu hasta için yeterli olabilir. Kanıt kalitesi esas olarak yeterli veri olmaması nedeniyle genel olarak düşüktü,

Kaynak

Furyk JS, Meek RA, Egerton-Warburton D. Drugs for the treatment of nausea and vomiting in adults in the emergency department setting. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD010106. DOI: 10.1002/14651858.CD010106.pub2.

Orijinal özet için: Acilde Kusma Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar