Astım Ataklarında Farklı Oral Steroid Doz ve Süreleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Astımlı hastalar bazen atak geçirir, öksürük, göğüs sıkışması ve nefes darlığı kötüleşebilir. Astım atağı geçiren birçok insan çoğunlukla kısa süreli tablet veya sıvılar şeklinde verilen steroidlerle tedavi edilir. Steroidler hava yollarındaki enflamasyonu azaltarak iş görür ancak yan etkileri olabilir (örneğin çocuklarda büyümenin gerilemesi, hiperaktivite, bulantı).

Derleme sorusu

Astım atağı geçiren kişilere verilen farklı oral steroid doz ve sürelerini kıyaslamayı amaçladık. Astım atakları için farklı ülkelerde farklı oral steroid doz süreleri kullanıldığı ve hangi rejimin belirtileri iyileştirme ihtimalinin en fazla ve istenmeyen yan etkilerinin en az olduğunu bilmediğimiz için bu önemli bir konudur.

Çalışma özellikleri

2438 erişkin ve çocuk üzerinde yürütülmüş 18 araştırma derledik. Çalışmalarda iki tip steroid –prednizolon ve deksametazon- veya her ikisinin iki farklı dozu ve süresi kıyaslandı. En küçük çalışmaya sadece 15, en büyüğüne 638 katılımcı alındı. Çalışmalarda hastalar 7 gün ile a ay arası izlendi. Burada sunulan kanıtlar 2016 Nisanına kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Araştırmacılar çok çeşitli dozlar kullanıp sonuçları çeşitli şekillerde ölçtükleri için çalışmalardaki sonuçları işe yarar bir şekilde kombine etmek mümkün olmadı. Ayrıca çalışmalarda hastaneye yatışlar ve ciddi yan etkiler çok nadir gerçekleştiğinden uzun veya kısa süreli kürlerin ya da yüksek veya düşük dozların daha iyi ya da güvenli veya prednizolonun genel olarak deksametazondan daha iyi ya da kötü olduğunu söylemek güçleşiyor. Bazı çalışmalar eski olup bunlarda günümüzdeki klinisyenlerin uyguladığı steroid doz ya da süreleri kullanılmadı. Halen oral steroidle tedavi edilen hastalarda tedavi yolundaki herhangi bir değişimin şu ana kadar yürütülmüş olan çalışmalardan daha büyükleri ile desteklenmesi gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede sunulan kanıtlar genel olarak düşük ya da çok düşük kaliteli olarak değerlendirildi ki bu, sonuçların doğru olduğundan çok emin olmadığımız anlamına geliyor. Bunun en büyük nedeni çok sayıda çalışmayı kombine edememiş olmamızdır. Bazı çalışmalarda araştırmacıların hangi insanlara hangi dozda steroid verileceğine nasıl karar verdikleri net olarak açıklanmadı, bazılarında da hem katılımcılar hem de araştırmacıların hastalara hangi dozun verildiğinden haberleri vardı. Bu durum çalışma sonuçlarını etkilemiş olabilir.

Kaynak

Normansell R, Kew KM, Mansour G. Different oral corticosteroid regimens for acute asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD011801. DOI: 10.1002/14651858.CD011801.pub2

Orijinal özet için: Astımda Steroid Dozları

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv