İntrakranyal Venöz Tromboz Sonrasında Nöbetlerin Primer ve Sekonder Önlenmesinde Antiepileptik İlaçl


MRG venogram: P Thomas, A Keightley, R Kamble, N Gunasekera, M R Johnson

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İntrakranyal venöz trombozdan (İKVT) sonra nöbetlerin önlenmesinde antiepileptik ilaçların kullanımı hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

İntrakranyal venöz tromboza beyinde bir toplardamarda ya da toplardamar sinüsünde oluşan kan pıhtısı neden olur. Bu hastanın nöbet geçirmesine neden olabilir. İKVT olan hastalarda koruyucu bir tedavi olarak antiepileptik ilaç verilip verilmemesi gerektiği belirsizdir. Bu grup hastada antiepileptik tedavi kullanmanın potansiyel zararlarına karşı potansiyel faydalarını aydınlatmak istedik.

Çalışma özellikleri

2015 Nisanına kadar yayınlanmış hiç bir çalışma derleme kriterlerini tutmadı.

Ana sonuçlar

Halen intrakranyal venöz trombozla ilişkili nöbetlerin primer veya sekonder korumasında antiepileptik ilaç kullanmayı destekleyecek ya da reddedecek randomize kontrollü araştırmalardan sağlanan kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Price M, Günther A, Kwan JSK. Antiepileptic drugs for the primary and secondary prevention of seizures after intracranial venous thrombosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD005501. DOI: 10.1002/14651858.CD005501.pub4

Orijinal özet için: Serebral Venöz Tromboz

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv