Karın Yaralanmalarında Gözleme Karşı Cerrahi


Foto: Adam / Flickr

Cochrane derleme özeti

Karın yaralanmalarına sık rastlanır. Bunlar trafik kazaları ya da düşmeler sonucu gerçekleşen künt nitelikte ya da ateşli silah veya bıçaklanma sonucu delici nitelikte olabilir. Bu yaralanmalarla birlikte olağan olarak karaciğer, dalak, böbrekler, barsak ve çevre dokularıyla büyük kan damarları gibi iç organ yaralanmaları bulunur. Büyük kanamalar ya da karın içi organların muhtevası karın boşluğu içine sızarak kişinin hayatını tehlikeye sokabilir. Bu hastaların değerlendirilmesinde doktorun muayenesi (fizik muayene) en doğru yöntem olmakla beraber hasarın büyüklüğünü tayin için yetersizdir. Öte yandan hastaların gerekmedikçe bir cerrahi prosedüre sokulmaması gerekir. Cerrahi girişimde bile yaralanmaların atlandığına dair bildiriler var.

Yaralanmanın doğal olarak iyileşmesini bekleyerek hastanın gözleme alınması ve gereği ortaya çıktığında cerrahiye başvurma, "seçici cerrahi olmayan bakım" (SCOB) veya gözlem olarak adlandırılır.

Hastada iç kanama veya karın içi enfeksiyon (peritonit) belirtisi olmadığında bir gözlem protokolü kullanılır. Eğer gözlem esnasında kanama veya enfeksiyon belirtileri görülürse cerrahi yoluna gidilir.

Bu derlemenin yazarları karın yaralanması olan hastaların cerrahi ya da gözlem gruplarına randomize edildiği tüm çalışmaları belirlemek için araştırma yaptı. Çeşitli tıbbi bilgi tabanlarını araştıran yazarlar sırası ile 51 ve 63 kişilik, ikisi de Finlandiya’da ve aynı araştırmacılarca yürütülmüş sadece iki araştırma belirlediler. Her iki araştırma da bıçaklanmadan kaynaklanan delici karın yarası olan hastalarla ilgiliydi. Derleme yazarları, her iki çalışmada da randomizasyon süreci sadece kısmen açıklandığından ve genel kalitenin tam değerlendirilmesine imkân sağlayacak çalışma protokolleri elde olmadığından kayırma hatası riskini orta derecede olarak değerlendirdiler.

Çalışmalardan birinde (1992-1994) hastalara gözlem protokolü veya zorunlu cerrahi uygulandı. Çalışmaya alınan hastalardan hiçbiri ölmedi ve gruplar arasında tıbbi komplikasyon görülen insan sayısında fark bulunmadı. Yazarların bildirdiği zararlardan biri, gerçekten ihtiyacı olmayan bazı hastalara cerrahi uygulanmış olmasıydı. Gereksiz cerrahi bazı hastaları potansiyel komplikasyonlara maruz bırakır.

Diğer çalışmada (1997-2002) hastalara gözlem protokolü ya da tanısal laparoskopi (minimal cerrahi) uygulandı. Yine her iki grupta da hiç hasta ölmedi ve gruplar arasında cerrahi gereksinimi sayısı farklı değildi. Her iki grupta da gereksiz cerrahi girişim olmadı.

Bu iki küçük çalışmanın bulgularına dayanarak kanama veya enfeksiyon belirtileri göstermeyen karın travmalı hastalarda gözlem protokolüne tercihen cerrahi bakıma başvurmayı destekleyecek kanıt bulunmuyor.

Yazarlar, yaralanma tipini, hastalarda hasarlı organ sayısını, iç organlardaki hasarın genişliğini ve komplikasyonları net olarak bildiren başka randomize kontrollü araştırmalar yapılmasını tavsiye eder.

Kaynak

Oyo-Ita A, Chinnock P, Ikpeme IA. Surgical versus non-surgical management of abdominal injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD007383. DOI: 10.1002/14651858.CD007383.pub3

Orijinal özet için: Batın Travması

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv