Konvansiyonel Kolonoskopiye Kıyasla Kromoskopi Polip Yakalama Oranını Artırır mı?


Foto: Kuyohong / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kolonoskopi barsak içinde görülen yerel büyümelerin (polip) araştırılmasını sağlayan bir fiberoptik tanı aracıdır. Bu poliplerin bazıları kanserleşebilir. Bu büyümeleri belirlemede kolonoskopi mevcut en iyi yöntem olmasına rağmen bu poliplerin bazıları özellikle küçük olanlar, polipin kalın barsağın normal mukozasının oluşturduğu arka plana karşı ne kadar iyi görüntülenebildiği gibi çeşitli nedenlerle gözden kaçabilir. Boya spreyleri (kromoskopi) poliplerin normal barsak mukozasında öne çıkmasını ve daha kolay görünmesini sağlamanın basit yollarından biridir.

Amaçlar

Kolorktel kanser taraması yapılan hastalarda kromoskopinin polip belirleme şansını iyileştirip iyileştirmediğini değerlendirmeyi amaçladık.

Çalışma özellikleri

Literatürün titizlikle gözden geçirdik ve toplam 2727 hasta üzerinde yürütülmüş 7 araştırmayı derlemeye aldık. Polip riskli hastalarda tüm kolonda konvansiyonel tarzda yapılan kolonoskopiyi kromoskopi ile kıyaslayan tüm çalışmaları seçtik. Çalışmalarda katılımcılar değişkendi ancak tümü de polip gelişimi açısından düşük ya da ortalama riskli olarak değerlendirildi.

Derlenen tüm çalışmalarda katılımcılar konvansiyonel kolonoskopi veya kromoskopiye randomize edildi. İki araştırmada diğerlerinden farklı bir çalışma dizaynı kullanıldı, tüm hastalarda önce konvansiyonel kolonoskopi yapılarak gözlenen polipler çıkarıldı ardından hastalar konvansiyonel kolonoskopiye veya kromoskopiye randomize edildiler. Bu çalışmalarda toplam polip sayısını değil de iki teknikle belirlenen ekstra poliplerin sayısını belirlemek amaçlandı.

Ana sonuçlar

Analiz koromoskopi ile küçük poliplerin belirlenme oranının %90 iyileştiğini gösterdi. Klinik açıdan daha önemlisi analiz, potansiyel olarak kansere dönüşebilecek küçük poliplerin tanınma oranının kromoskopi kullanımı ile %30 kadar arttığını gösterdi. Büyük polipleri ya da kanseri olan hastalarda tanı oranları farklı değildi. Kontrast boya kullanımı ile ilişkili ters etki bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesinde metodolojiden kaynaklanan kusurlar vardı. Temel olarak bu tipte çalışma dizaynları muayene yapanın körlenmesine müsaade etmez. Çalışma dizaynlarındaki göze batmayan başka değişkenlikler de vardı, bunlar verilerde de değişkenliğe neden oldu ki bu da sonuçların güvenilirliğini etkileyebilir. Örneğin bazı çalışmalarda konvansiyonel kolonskopi ya da kromoskopi yapılan hastalarda kolon muayenesi için harcanan zaman standardize edildi, buna karşın diğerlerinde bu yapılmadı. Barsağın muayenesi için harcanan zaman tanımlanan polip sayısını etkileyeceği ve bu standardizasyon klinik uygulamayı yansıtmadığı için, bu durum çalışmaların sonuçlarının klinik uygulamaya genellenmesini zorlaştırıyor.

Değişkenliğin başka potansiyel nedeni olarak farklı aşamalarda randomizasyon yapılması (yani tek kolonoskopiden önce veya ikinci prosedürden önce ki bu ikincide sadece başka polipler arandı) ve insanların kolonoskopiye alınma nedenlerinin değişik olmasıdır (örneğin genel tarama programında yer alan hastalarda, belirti ile başvuranlara kıyasla daha küçük ve daha zor belirlenebilen polipler olabilir).

Kaynak

Brown SR, Baraza W, Din S, Riley S. Chromoscopy versus conventional endoscopy for the detection of polyps in the colon and rectum. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD006439. DOI: 10.1002/14651858.CD006439.pub4

Orijinal özet için: Kolonda Kromoskopi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv