Kronik Astımda Makrolitler Kullanılmalı mı?

Cochrane derleme özeti

Çalışmalar çoğu sonuç ölçütlerinde makrolitlerin plasebodan daha iyi olduğunu göstermiyor. Belirti ölçütlerim ve akciğer işlevinde bir iyileşme olabilir ancak bu, sonuncusu nasıl ölçüldüğüne bağlıdır. Kanıtlar çok düşük kalitede, bu nedenle başka faydalar ya da zararları olma ihtimali dışlanamıyor.

Arka plan

Astım hava yollarında enflamasyon ve bunun neden olduğu öksürük, vizing ve solunum problemleriyle seyreden kronik bir hastalıktır. Bu enflamasyonun ve neden ısrarcı olduğunun muhtemelen çeşitli nedenleri var ve bunlar farklı tedaviler gerektirebilir. Akciğerlerin enfeksiyonu da bir neden olabilir ve makrolitler bu insanlarda semptomları iyileştirmek için uzun süreli kullanılabilen bir sınıf antibiyotiktir.

Soruyu nasıl cevapladık?

Astımlı erişkin ve çocuklarda semptomların iyileşip iyileşmediğini ve ilacın bu hastalarda sıklıkla bir “alevlenme” olarak anılan astım atağı geçirme ihtimalini azaltıp azaltmadığını görmek için en azından dört hafta süreyle makrolit ya da plasebo verilen çalışmaları aradık. En son araştırmamızı 2015 Nisanında yaptık. Tüm ilişkin çalışmaları bulduktan sonra hastane yatışı gerektiren astım atakları, oral steroidle tedavi gerektiren astım atakları, semptom ölçütleri, astım kontrolü, yaşam kalitesi, çeşitli akciğer fonksiyon ölçütleri, acil sprey ihtiyacı, ciddi yan etkiler ve balgam ve kanda astım aktivitesi ölçütleri hakkındaki bilgileri çıkardık.

Bulduklarımız

16’sı 2007 yılında yaptığımız son araştırmanın yayınlanmasından sonra yapılmış yeni araştırma olmak üzere 23 araştırma bulduk. Toplam olarak 1500’ün biraz üzerinde insana makrolit ya da plasebo verildi. Çalışmaların ifade şekli ve verileri nasıl raporladıkları ile ilgili birçok problem vardı, bu da kanıtların çok düşük kalitede olduğunu düşünmemize neden oldu ve sonuçların çoğuna olan güvenimizi sarstı. Çalışmalar birbirinden, örneğin astım şiddeti, hastalara verilen makrolit tipi ve süresi anlamında oldukça farklıydı.

Derlememiz araştırılan sonuç ölçütlerinin çoğunluğu için makrolitlerin plasebodan daha iyi olduğunu göstermedi. Ancak bu ilaçların akciğer fonksiyonlarını bazı yararları olabilir ve bazı hastalarda faydalı olabilme ihtimali veya zarar verebilme ihtimali dışlanamıyor. Makrolitlerle ciddi yan etkileri ile ilgili bildirim olmadı, ancak 16 çalışmada bunların olup olmadığı raporlanmadı.

Kaynak

Kew KM, Undela K, Kotortsi I, Ferrara G. Macrolides for chronic asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD002997. DOI: 10.1002/14651858.CD002997.pub4.

Orijinal özet için: Astımda Makrolit

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar