Non-İnvazif Endometriyoz Tanısında Kan Biyomarkerleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Endometriyoz tanısında kan testleri ne kadar doğrudur? Herhangi bir kan testi endometriyoz tanısında tanısal cerrahi girişim ihtiyacının yerine geçebilir ya da ihtiyacı azaltabilir mi?

Arka plan

Endometriyozlu kadınlarda rahim dışında, pelvis içinde çoğalmış endometriyal doku bulunur. Bu dokular üreme hormonların cevap verir, sancılı adetler, kronik alt karın ağrısı ve gebe kalmada güçlüğe neden olur. Halen endometriyoz tanısının tek güvenilir yolu laparoskopik cerrahi ile karın içindeki endometriyal kalıntıları görüntülemektir. Cerrahi riskli ve pahalı olduğundan, kan testi (kan biyomarkerleri) sonuçlarının endometriyozu non invazif yolla doğru olarak teşhis etmede faydası olup olmadığını değerlendirdik. Doğru sonuç veren bir kan testi, endometriyoz ihtimali en yüksek olan bir grup kadın için cerrahiye gerek olmadan endometriyoz teşhisi sağlayabilir ya da tanısal cerrahi ihtiyacını azaltabilir. Bu seriden olarak ayrı ayrı Cochrane derlemelerinde idrar, görüntüleme, endometriyum testleri ve kombinasyonlarını kullanarak endometriyoz teşhisi koymanın non-invazif yolları değerlendirildi.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye alınan kanıtlar 2015 Temmuzuna kadar günceldir. 15 141 katılımcı üzerinde yürütülmüş 141 araştırma derledik. Tüm çalışmalarda aşağıdaki durumlardan biri ya da birkaçından şüphelenildiği için tanısal cerrahiye giren üreme çağındaki kadınlar değerlendirildi: yumurtalıklarda, peritonda veya derin nafiz endometriyoz (DNE). En çok kanser antijen 125 (CA-125) çalışıldı. 70 çalışmada, endometriyozu olan ve olmayan kadınlarda farklı olarak bulunan 47 kan biyomarkeri değerlendirildi ve 82 çalışmada iki grup arasında ayrım yapamayan 97 biyomarker tanımlandı. 22 biyomarker her iki grupta da yer aldı.

Ana sonuçlar

Değerlendirilen biyomarkerlerin sadece dördü [anti endometriyal Abs (anti endomertiyal antikorlar), interlökin-6 (IL-6), CA-19.9 ve CA-125] anlamlı bir doğruluk testi değerlendirmesi sağlayacak yeterli sayıda çalışmada değerlendirildi. Birkaç çalışmada endometriyoz tanısında değeri olabilecek biyomarkerler belirlendi, ancak bunların tanısal faydasından emin olmak için az sayıda bildiri bulunuyor. Genel olarak klinik pratikte endometriyoz tanısı için herhangi bir biyomarkeri test etmeyi tavsiye edecek yeterli kanıt bulunmuyor.

Kanıt kalitesi

Genel olarak bildirilerin metodolojik kalitesi düşüktü ve çoğu kan testi tek ya da az sayıda çalışmada değerlendirildi. Aynı biyomarkerin değerlendirildiği çalışmalar arasında, yürütüm yönünden, çalışılan kadın grupları arasında ve pozitif sonucu belirlemek için kullanılan kesim noktaları arasında ciddi farklar vardı.

Gelecekteki çalışmalar

Endometriyoz tanısında tanısal değeri sınırlı sayıda çalışmada gösterilen belli kan biyomarkerlerinin tanısal potansiyelini doğru olarak değerlendirmek için daha fazla yüksek kalitede araştırma gerekiyor.

Kaynak

Nisenblat V, Bossuyt PMM, Shaikh R, Farquhar C, Jordan V, Scheffers CS, Mol BJ, Johnson N, Hull M. Blood biomarkers for the non-invasive diagnosis of endometriosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD012179. DOI: 10.1002/14651858.CD012179

Orijinal özet için: Endometriyozda Kan Biyomarkerleri

Tüm metin için: Tıbbi Özet ve Tüm Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv