Yaşlı Hastalarda Bası Yarasını Önlemek İçin İlaç Dışı Müdahaleler: Sistemetik Derlemelere Genel Bakı

J Am Med Dir Assoc’dan derleme özeti

Yaşlı hastalarda bası yaraları sık görülür ve iyileşme süreçleri çoğunlukla güçtür ve nedenle önceliğin korunmaya verilmesi gerekir. Yaşlılarda korunma için ilaç dışı müdahaleler etkili olabilir ancak çoğu sistematik derleme tatmin edici sonuç ölçütleri kullanarak bu özel popülasyonu hedef almamıştır.

Amaç

Primer olarak yaşlı hastalarda bası yaralarının önlenmesi için ilaç dışı müdahaleler üzerine yapılan çalışmalardan sağlanan kanıtların eleştirel değerlendirme ve özetlenmesi amaçlandı.

Çalışma tasarımı

Kıyaslamalı çalışmaların sistematik derleme ve meta analizi.

Bilgi kaynakları

PubMed, Cochrane Database of Systematic Reviews, EMBASE ve CINHAL (baştan 2013 Ekimine kadar) araştırıldı. 2014 Temmuzunda Cochrane bilgi tabanında güncellemeler için yeni bir arama yapıldı.

Derlemede seçim kriterleri

Herhangi bir sağlık kuruluşunda, yaşlı hastalarda bası yaralarını önlemek için herhangi bir ilaç dışı müdahaleyi değerlendiren en az 1 kıyaslamalı çalışmayı içeren sistematik derlemeler derlendi.

Bilgi çıkarma

Her primer çalışma için Cochrane Collaboration ve Tavsiyelerin Derecelendirme Değerlendirme, Geliştirme ve Takdiri çalışma grubunun tanımladığı şekilde kalite değerlendirmesi yapıldı. Meta analiz yapabilme imkânını araştırmak için, yeni bası yarası insidensini ana sonuç ölçütü olarak kullanan farklı çalışmalar içindeki müdahaleler tanımlandı ve kıyaslandı.

Sonuçlar

65 primer çalışma ile 100 sistematik derleme kriterleri karşıladı. Bu araştırmalarda en sık araştırılan müdahaleler destek yüzeyleri (41 çalışma), pozisyon değiştirme (8) ve beslenme müdahaleleriydi (5). Temel olarak yüksek kayırma hatası riski ve belirsizlik nedeniyle herhangi bir müdahale için yüksek kalitede kanıt bulunamadı.

Tıbbi ve cerrahi birimlerde yatan hastalarda olağan hastane şilteleri yerine değişken basınç destekli şilteler kullanımını destekleyen orta kalitede kanıt; hastane ortamlarında, sabit düşük basınçlı cihazlar ve olağan şiltelere kıyasla Avustralya tıbbi kalitede koyun derisi şilteleri kullanımını destekleyen düşük kalitede kanıt ve beslenme müdahalelerini destekleyen çok düşük kalitede kanıt bulunuyor.

Hidrasyon, pozisyon değiştirme, standardize risk değerlendirmesi ve çok bileşenli müdahaleler için tavsiye yapılamıyor.

Kararlar

Bası yarası için yüksek risk taşıyan yaşlı hastalarda, yüksek teknoloji ve düşük teknoloji destek yüzeyleri yara insidensini anlamlı derecede düşürebilir. Hastane ortamında beslenme müdahalelerinin de koruyucu bir rolü olabilir. Diğer tavsiyelerin desteklenmesi için, özellikle pozisyon değiştirme için daha fazla kanıt gerekiyor.

Kaynak

Nonpharmacologic Interventions to Prevent Pressure Ulcers in Older Patients: An Overview of Systematic of Reviews (The Software ENgine for the Assessment and optimization of drug and non-drug Therapy in Older peRsons [SENATOR] Definition of Optimal Evidence-Based Non-drug Therapies in Older People [ONTOP] Series). Lozano-Montoya I1, Vélez-Díaz-Pallarés M2, Abraha I3, Cherubini A3, Soiza RL4, O'Mahony D5, Montero-Errasquín B2, Correa-Pérez A2, Cruz-Jentoft AJ2. J Am Med Dir Assoc. 2016 Feb 5. pii: S1525-8610(15)00850-6. doi: 10.1016/j.jamda.2015.12.091. [Epub ahead of print]

Orijinal özet için: Bası Yaraları Genel Derleme

Son Paylaşımlar