Çok İri Bebeklerde Gebelik Bitiminde Veya Bitime Yakın Doğum İndüksiyonu

Cochrane derleme özeti

Konu

Çok büyük bebekler (doğum ağırlığı 4 kg üzerinde) zor ve arada travmatik doğum yaşarlar. Bu travmayı azaltmak için bir öneri, bebek çok daha büyümeden doğumu erkenden indüklemektir. Doğum öncesinde bebeğin ağırlığını hesaplamak güçtür ve pek doğru sonuç vermez. Klinik tahmini hesaplar uterusun elle muayenesi fundus yüksekliğinin ölçümüne dayanır. Her ikisinde de ciddi değişkenlik vardır. Ultrason görüntüleme de doğru sonuç vermez, bu durumda büyük bebek şüphesi doğumda konfirme edilemeyebilir. Bu da ebeveynde endişe yaratır.

Konu neden önemli?

Eğer çok erken yapılırsa doğum indüksiyonu bebeklerin prematüre ve gelişmemiş organlarla doğmasına yol açabilir.

Ne kanıt bulduk?

Bebeğinin büyük olduğundan şüphe edilen gebelerde 37- 40 haftalarda doğum indüksiyonunu değerlendiren 4 araştırma bulduk. Çalışmalara toplam 1190 gebe olmayan kadın alındı. 2015 Ekimine kadar yayınlanan kanıtları aradık. Çalışmalar, kadınları veya bakım sağlayan personeli katılımcının hangi gruba katıldığından körlemek mümkün olmasa da orta ya da iyi kalitedeydi. Körleme olmaması kayırma hatasına neden olmuş olabilir.

Bunlar ne anlama geliyor?

Bebeğin omzu takılan (omuz distozisi) veya kemiği kırılan (genellikle köprücük kemiği, zararsız iyileşir) doğum sayısı indüksiyon grubunda azaldı. Kanıtlar omuz takılması için orta, kırıklar için yüksek kaliteli olarak değerlendirildi.

Gruplar arasında omurgadan omuza, kollara ve ellere sinyal gönderen sinir ağında (brakiyal pleksus) hasar için net fark bildirilmedi (çok az sayıda olay görüldüğünden düşük kalitede kanıt); doğum esnasında yeterli oksijen alamama belirtileri ile ilgili de net fark bildirilmedi.

Doğum indükleme politikası ile bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 178 gram azaldı.

Araştırmalar sezaryen veya enstrümanla doğum sayılarında herhangi bir fark göstermedi.

Doğum indüksiyonu grubunda daha fazla kadında şiddetli perine hasarı görüldüğüne dair kısıtlı kanıt var.

Miadından az önce doğum indüksiyonunun faydalı göründüğü ancak bazı dezavantajları da olabileceği kararına vardı. Bebeğin aşırı büyük olmasından şüphelenildiğinde doğum indüksiyonu kararı anne ve baba ile tartışılmalıdır.

Bazı ebeveyn ve doktorlar mevcut kanıtların doğum indüksiyonunu haklı çıkardığı hissinde olmakla beraber bir kısmı da buna katılmıyor. Gebelik sonuna doğru doğum indüklemek için en iyi zamanın hangisi olduğu ve makrozomi tanısının nasıl iyileştirilebileceği ile ilgili daha fazla yüksek kalitede çalışma gerekiyor.

Kaynak

Boulvain M, Irion O, Dowswell T, Thornton JG. Induction of labour at or near term for suspected fetal macrosomia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD000938. DOI: 10.1002/14651858.CD000938.pub2

Orijinal özet için: İri Bebek ve Doğum

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv