Cerrahi Öncesi Cilt Hazırlığında Siyanoakrilat Mikrop Yalıtıcı İle Sıvama


Foto: Sebastian Oliva / Flickr

Cochrane derleme özeti

Soru

Cerrahiye giren hastalarda mikrop yalıtıcıların cerrahi yara enfeksiyonu sayısında fark yaratıp yaratmadığını göstermek için randomize kontrollü araştırmalardan kanıt bulmaya çalıştık.

Arka plan

Yara yeri enfeksiyonu cerrahinin ciddi bir komplikasyonudur; yaraya bakteriler bulaşır etkin iyileşmeyi önler ve bazen vücudun diğer bölümlerine yayılır. Araştırmalar cerrahi geçiren her 20 hastadan birinde yara yeri enfeksiyonu gelişeceğini gösteriyor. Mikrop yalıtıcılar cerrahinin hemen öncesinde ciltte yaşayan bakterileri izole etmek için sürülen sıvılardır. Cerrahi bölge yalıtıcı ile sıvamadan önce genellikle antiseptik %10 povidon iyodin solüsyonuyla hazırlanır.

Özellikler

Toplam 859 katılımcılı 7 araştırma bulduk. Dört araştırma kalp cerrahisi, biri fıtık tamiratı bir omurga düzeltme ameliyatı bir diğeri de bacak arter tamiratı ameliyatlarında yürütüldü.

Bulgular

Bu araştırmaların bulguları birleştirildiğinde mikrop yalıtıcı ile sıvama sonrasında cerrahi yara enfeksiyonu oranları fark göstermedi. Mikrop yalıtıcı kullanıldığında kullanılmamasına kıyasla cerrahiye giren her 100 hasta için ortalama olarak 5 daha az hastada yara enfeksiyonu görüldü.

Ters etkiler

Çalışmaların hiç birinde herhangi bir tehlikeli yan etki veya sıvayıcı kullanımından kaynaklanan reaksiyon hakkında yorum yapılmadı, bu nedenle mikrop yalıtıcı kullanımının riskleri hakkında kesin bir şey söyleyemiyoruz.

Kısıtlamalar

Derlediğimiz 7 araştırmada kayırma hatası riski değişkendi. Bazılarında çalışmayı tasarlamada kullanılan metotlar katılımcılar ve sağlıkçıların hastaların kıyaslama ya da kontrol grubunda olduğunu bilmesine neden olabileceği için kayırma hatası riski yüksekti. Diğerlerinde yazarlar bu riski küçültmek için bir seri önlem aldılar. Genel olarak çalışmalardan herhangi birinde hiç kayırma hatası riski olmadığını söyleyemiyoruz.

Kaynak

Wood C, Phillips C. Cyanoacrylate microbial sealants for skin preparation prior to surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD008062. DOI: 10.1002/14651858.CD008062.pub4

Orijinal özet için: Cerrahide Siyanoakrilat

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv