Çocuk ve Erişkinlerde Cerrahi Sonrası Ağrıya Karşı İV Parasetamol

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Cerrahi prosedürlerden sonra sıklıkla ağrı olur ve kontrolünde çeşitli ağrı kesici ilaçlar rutin olarak kullanılır. 2016 Şubatında intravenöz parasetamol formülasyonlarını (İV parasetamol veya İV propasetamol) ve cerrahi sonrası ağrıda nasıl etki gösterdiklerini inceleyen klinik çalışmaları aradık.

Sonuçlar ve kanıt kalitesi

Derlememizin bu güncellemesine operasyon sonrasında ortadan şiddetliye ağrısı olan 7200 hastada yürütülen 75 araştırmadan çıkarılan verileri dâhil edildi. İV parasetamol veya propasetamolün, plasebo verilenlerin %16’sına karşın %36’sında saatler süren ağrı kesici etki sağladığına dair yüksek kalitede kanıt bulduk. Morfin ve anti-enflamatuarlar gibi başka ağrı kesicilerle yapılan direk karşılaştırmalar etkinlikte (varsa) büyük fark göstermedi ancak bu, çalışmalardaki hasta sayısının küçük olmasına bağlı olabilir.

Düşük kalitede kanıtlar İV parasetamol veya propasetamolün az yan etki yaptığını gösterdi. Ancak İV porpasetamol alan hastalarda ilacın verildiği yerde ağrı İV plasebo ya da parasetamol alan hastalara göre daha çok görüldü.

Halen derlememize alınan veri miktarına bağlı olarak yapılacak yeni çalışmaların kararlarımızı değiştirmesinin mümkün olmadığı düşüncesindeyiz. Ancak çocuklarda yürütülen az çalışma bulduk, bu daha çok araştırma yapılması gereken bir alan teşkil ediyor.

Kaynak

McNicol ED, Ferguson MC, Haroutounian S, Carr DB, Schumann R. Single dose intravenous paracetamol or intravenous propacetamol for postoperative pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD007126. DOI: 10.1002/14651858.CD007126.pub3

Orijinal özet için: Postop Ağrıda Parasetamol

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv