Erişkinde Nöropatik Ağrıya Karşı Hidromorfon

Cochrane derleme özeti

Sonuç

Hidromorfonun herhangi bir nöropatik rahatsızlıkta işe yaradığı tavsiyesini desteklemek ya da reddetmek için iyi kanıt bulunmuyor.

Arka plan

Nöropatik ağrı hasarlı sinirlerden gelen ağrıdır. Hasarlı dokulardan (kesik, diz artriti gibi) sağlıklı sinirlerle taşınan ağrı mesajlarından farklıdır. Nöropatik ağrı genellikle hasarlı doku ağrısında kullanılan ağrı kesicilerden farklı ilaçlarla tedavi edilir. Bazen depresyon ya da epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar nöropatik ağrısı olan kişilerde çok etkili olabilir. Ancak bazen nöropatik ağrıda opioid ağrı kesiciler kullanılır.

Opioid ağrı kesiciler morfine benzer ilaçlardır. Morfin bitkilerden sağlanır, ancak birçok opioid ilaç da bitkiler yerine kimyasal sentezle elde edilir. Hidromorfon bu sentetik opioidlerden biridir. Sayısız ülkede ağrı kesici olarak bulunur ağızdan ya da enjeksiyonla verilebilir.

Bu derleme daha önce yayınlanan bir diğerinin parçasıdır. “Akut ve kronik ağrıda hidromorfon” derlemesi, güncellenmesi ve farklı ağrılı durumlar için daha spesifik parçalara bölünmesi gerektiği için 2013’te yayından kaldırıldı. Bu derleme sadece nöropatik ağrıya odaklandı.

Çalışma özellikleri

2015 Kasımında erişkinlerde nöropatik ağrıda hidromorfon kullanılan klinik araştırmalar için literatürü taradık. Derleme için kriterlerimizi karşılayan sadece bir küçük çalışma bulduk. Çalışmanın karmaşık bir tasarımı vardı. Katılımcıların sadece bir azınlığında nöropatik ağrı vardı, sadece 94’ü plasebo ile kıyaslandı. Önemli ağrı sonuç ölçütleri raporlanmadı.

Önemli sonuçlar

Çalışma hidomorfonun plaseboya üstün bir faydasına dair ikna edici kanıt sağlamadı. Hidromorfon başlanan hastaların sekizinden biri çalışmanın ilk kısmında yan etkiler nedeniyle hidromorfonu bıraktı. En sık görülen yan etki olarak opioidlerle tipik olarak yaşanan kabızlık ve bulantı belirlendi.

Kanıt kalitesi

Çalışma tasarımı, önemli sonuçların yetersiz raporlanması ve katılımcı sayısının azlığı nedeniyle kanıt kalitesini çok düşük olarak değerlendirdik. Çok düşük kalitede kanıt, sonuçlardan hiç emin olamadığımız anlamına gelir.

Kaynak

Stannard C, Gaskell H, Derry S, Aldington D, Cole P, Cooper TE, Knaggs R, Wiffen PJ, Moore R. Hydromorphone for neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD011604. DOI: 10.1002/14651858.CD011604.pub2

Orijinal özet için: Nevraljide Hidromorfon

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv