İntravenöz Kanül Takılırken Soğutucu Spreyle Ağrı Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kan testi ya da tedavi maksadıyla ven içine (İV) kanül takılması olağan ve çoğunlukla ağrılı bir prosedür. Ağrı gidermek için soğutucu spreyler, iğne batırılmadan hemen önce deriye sıkılır. Başka tekniklere kıyasla özellikle hızlı etkileri gibi bazı avantajlar getirebilir.

İV kanül takılmasıyla birlikte görülen ağrıyı azaltmada soğutucu spreylerin ne kadar etkili olduğunu gösteren kanıtları derledik. Sağlanan kanıtlar 2015 Mayısına kadar güncel.

Sonuçlar

Toplam 1070 çocuk ve erişkin katılımcıda İV kanülasyon esnasında soğutucu spreyleri plasebo sprey ya da sprey kullanılmamasına karşı kıyaslayan, herhangi bir sağlık kurumunda yapılmış 9 araştırma belirledik. Üç çalışmanın yazarları çalışma tasarımı ve analizine karıştığı raporlanmayan kaynaklardan fon aldılar. İki çalışmaya soğutucu sprey üreticileri soğutucu ve plasebo sprey sağladı ancak ne tasarım ne de sonuç analizine dâhil olmadı.

Soğutucu spreylerin İV kanülasyon esnasında ağrıyı azaltmasının mümkün olduğu, kanülasyonu güçleştirmediği ve ciddi ters olaylara neden olmadığı bulundu. Uygulamanın biraz rahatsızlık verdiği ancak kullanımının ağrıyı azalttığını gördük. 0 – 100 mm arası ağrı skalasında (0= ağrı yok, 100= en şiddetli ağrı) soğutucu sprey kullanılan katılımcılarda ortalama ağrı skorlarının 12.5 mm azaldığını bulduk

Kanıt kalitesi

Genel olarak kanıt kalitesi orta bulundu. Ancak düşük kaliteli çalışmaların dışlanması sonuçlarda bariz bir değişim sağlamadı.

Kaynak

Griffith RJ, Jordan V, Herd D, Reed PW, Dalziel SR. Vapocoolants (cold spray) for pain treatment during intravenous cannulation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD009484. DOI: 10.1002/14651858.CD009484.pub2

Orijinal özet için: Damara Giriş Ağrısında Soğutucu Sprey

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar