Akut Ve Subakut Non-Spesifik Bel Ağrısı İçin Bel Okulları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme, akut ve subakut non-spesifik bel ağrısında bel okullarının, başka bir tedavi ya da plasebo veya tedavi yapılmamasına kıyasla ağrı, malûliyet, çalışma durumu ve ters olaylara etkisini değerlendirmeyi hedefliyor.

Arka plan

Bel ağrısı Batı toplumları için bir külfettir ve sağlık bakım maliyeti ve üretim kaybı anlamında yüksek maliyetleri neden olur. Popülasyonun günce %12 – 30’unu etkileyen olağan bir rahatsızlıktır. Bel okulları, eğitim ve egzersiz içeren, katılımcı gruplarına verilen ve bir sağlıkçı tarafından denetlenen bir tedavi programıdır. 1969 yılında İsveç’te ortaya çıktı bugün bu okulların muhteva ve sürelerinin çok değişken olduğu görülüyor.

Bu derlemenin hedef popülasyonunu akut ve subakut non-spesifik bel ağrılı insanlar teşkil ediyor. Non-spesifik bel ağrısını, skapula ile kalça oluğu arasında yerleşik olan ve belirlenebilen bir nedeni (e.g enfeksiyon, tümör, metastaz, osteoporoz, romatiod artrit, kırık ya da iltihabi bir hastalık) olmayan ağrı olarak tanımladık. Akut ve subakut ağrı sırasıyla 6 ve 12 haftadan uzun olmayan ağrı anlamına geliyor. Primer sonuç ölçütü olarak ağrı ve malûliyet ve ikincil ölçütler olarak çalışma durumu ve ters olaylar seçildi.

Çalışma özellikleri

Eski versiyondan bu yana yeni araştırma belirlenemediğinden bu derlemeye yine 4 araştırma dâhil ettik. Tedavi kıyaslamaları bir araya getirebilmek için çok farklıydı ve çalışmaların yarısında kayırma hatası riski yüksekti. Tüm sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi düşük bulundu.

Bir çalışmada bel okulu plaseboya karşı kıyaslandı ve kısa vadeli izlemde gruplar arsında ağrı farklı bulunmadı. Çalışma durumuyla ilgili olarak; bel okulu grubunda hastalık raporu süreleri kısa vadeli izlemde plasebodan anlamlı derecede daha kısaydı.

Dört çalışmada bel okulu, başka tedavilere (fizik tedaviler, miyofasiyal tedavi, eklem manipülasyonları ve tavsiye) karşı kıyaslandı. Genel olarak, herhangi bir izlem aşamasında ağrı, malûliyet ve çalışma durumunda gruplar arasında fark yoktu. Sadece bir çalışma bel bakım programlarına eklenen bel okullarının, kısa vadeli malûliyette tek başına bel okulundan daha etkili olduğunu gösterdi.

Anahtar sonuçlar

Derlenen çalışmalar sorumuza net bir cevap sağlamak için yetersiz olup ileride yapılacak iyi tasarımlı başka çalışmaların dahil edilmesiyle kararlarımızın değişmesi çok muhtemel. Ancak günümüzde bel okulları akut ve subakut bel ağrılı insanlar için yaygın olarak kullanılan bir tedavi değil ve rehberlerce onaylanmıyor.

Kanıt kalitesi

Çalışma tasarımlarının zayıf olması ve sonuçların tutarsızlığından dolayı GRADE yaklaşımıyla tüm sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi çok düşüktü.

Kaynak

Poquet N, Lin C, Heymans MW, van Tulder MW, Esmail R, Koes BW, Maher C. Back schools for acute and subacute non-specific low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD008325. DOI: 10.1002/14651858.CD008325.pub2

Orijinal özet için: Bel Okulu Bel Ağrısı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar