Ülseratif Kolitte Remisyon İdamesi İçin Azatiyoprin ve 6-Merkaptopurin

Cochrane derleme özeti

Ülseratif kolitte remisyon idamesi için azatiyoprin ve 6-merkaptopurin çalışmaları.

7 Çalışma derlendi ve elimizdeki en iyi kanıtları sağladı. Çalışma kalitesi çoğunlukla düşüktü. Çalışmalarda 18 yaş üstünde ülseratif kolitli 302 hastada araştırma yapıldı. Hastalara oral azatiyoprin ve 6-merkaptopurin, plasebo veya standart idame tedavisi (mesalazin veya sülfasalazin) verildi. Çalışmalar en az 12 ay sürdürüldü.

Ülseratif kolit nedir ve azatiyopirin ve 6-merkaptopurin işe yarar mı?

Ülseratif kolit, kalın barsağın kronik iltihabi hastalığıdır. En sık görülen belirtileri kanlı ishal ve karın ağrısıdır. Azatiyoprin ve 6-merkaptopurin’in immün sistemi baskılayarak iltihabı azaltacağı düşünülür.

Çalışmalar ne gösterdi?

Çalışmalar azatiyopirnin idame tedavisinde (yani tedaviye cevap verdikten sonra hastalığın geri dönmesini önlemede) plasebodan üstün olduğunu gösterdi. Plasebo alan hastaların %35’ine karşın azatiyoprinle tedavi edilen hastaların %56’sında tedaviden bir yıl sonra hastalık yoktu.

Azatiyopirin ve 6-merkaptopurin ne kadar güvenlidir?

İlaçlar genel olarak iyi tolere edildi ve yan etkiler seyrek görüldü. Ancak akut pankreatit (pankreasın şiddetli karın ağrısına neden olan iltihabı; %2 risk) ve kemik iliğinin baskılanması (normal kan hücrelerinin yapılamaması; %4 risk) gibi ciddi yan etkiler görülebilir. Bu ilaçları alan hastalar etkinlik ve yan etkilerin belirtileri açısından düzenli olarak izlenmelidir.

Önemli sonuç nedir?

Mesalazin veya sulfosalazinle başarı sağlanamayan veya bu ilaçları tolere edemeyen hastalarda ve tekrarlayan steroid kürleri gereken hastalarda azatiyoprin etkili bir idame tedavisi olabilir.

Kaynak

Timmer A, Patton PH, Chande N, McDonald J, MacDonald JK. Azathioprine and 6-mercaptopurine for maintenance of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD000478. DOI: 10.1002/14651858.CD000478.pub4

Orijinal özet için: Ülseratif Kolit

Tüm metin için: Tıbbi Özet ve Tüm Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv