Doğumda Ağrı Tedavisi İçin Hipnoz

Cochrane derleme özeti

Konu

Doğumda kadınların ağrı deneyimi değişken ve komplekstir. Kadının doğum sancısı ile baş edebilmesine yardımcı olmanın bir yolu olarak hipnoz gibi teknikler önerilmiştir. Hipnoz şuurlu farkındalığın gündüz rüyaları gibi bir yönünü temsil eder, dikkat içe odaklanır ve telkinlere cevap verme artar. Telkinler, algıyı (örneği kasılmaları hissetme şekli), mod ve davranışları etkileyebilen ve sözlü ya da sözlü olmayan iletişimdir.

Doğum esnasında kadınlar hipnozdan çeşitli şekillerde yararlanabilir: relaksasyonu sağlamak, ağrıdan ayrışma vasıtası olarak veya örneğin kasılmaları ağrı olarak algılamak yerine bebeğini doğurmaya daha yaklaşma olarak algılamaları gibi algılarını değiştirmek. Kadınların hipnoza girmeleri gebelik esnasında bir hipnotist yardımıyla sağlanır ya da insanlar doğumda kullanmak üzere kendi kendine hipnozu gebelikleri esnasında öğrenebilir. Gebelik esnasında verilen hipnozun nasıl kullanılacağı eğitimi bazen hipnotik telkinlerin ses kaydı ile takviye edilir.

Konu neden önemli?

Doğum kadının yaşamında büyük bir fiziksel, duygusal ve sosyal olaydır. Doğum esnasında sancı deneyimi ve sancının idaresi birçok kadın için önemli konulardır.

Ne kanıt bulduk?

Toplam 2954 kadının hipnoz ya da kontrol, standart bakım, relaksasyon eğitimi veya destekleyici danışmanlık gruplarına randomize edildiği 9 araştırma derledik. 8 araştırmada kadınlara doğumda kullanmak üzere gebelik esnasında kendi kendine hipnoz eğitimi verildi. Diğer çalışmada doğum esnasında bir hipnotist bulundu.

Hipnoz grubunda ve kontrol gruplarında yer alan kadınlarda normal doğum sayısı, kadının ağrı giderme yönteminden tatmini veya kadının doğumla baş edebilme hissi anlamında net fark bulunmadı. Ancak hipnoz grubunda daha az kadın ağrı kesici ilaç kullandı. Epidural kullanımı gruplar arasında fark göstermedi. Bu sonuç ölçütleri için tüm kanıtlar düşük kalitede bulundu. Çalışmalarda çeşitli başka sonuçlar da ölçüldü ve tutarlı fark bulunmadı.

Bu ne anlama gelir?

Hipnoz doğum esnasında global ağrı kesici kullanımını azaltabilir, ancak epidural kullanımını azaltır görünmüyor. Hipnoz kullanılan kadınlarda normal vaginal doğum yapma ihtimali daha fazla değildir. Halen ne hipnozun kadınların doğum esnasında sancı gidermeden daha fazla tatmin olmalarına yardımı olduğu ne de doğumla baş etme hissini iyileştirdiğine dair yeterli kanıt bulunmuyor. Daha fazla yüksek kalitede çalışma gerekiyor ve bu çalışmalarda ağrı gidermeden tatmin ve doğumla baş etme hissi araştırılmalıdır. Hipnozun doğum esnasında ağrıya etkisi hakkındaki kararlarımız ileride yapılacak yüksek kaliteli araştırmalarla değişebilir.

Kaynak

Madden K, Middleton P, Cyna AM, Matthewson M, Jones L. Hypnosis for pain management during labour and childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD009356. DOI: 10.1002/14651858.CD009356.pub3

Orijinal özet için: Doğumda Hipnoz

Tüm metin için: Tıbbi Özet ve Tüm Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv