Kısmi Başlangıçlı Nöbetler Ve Generalize Başlangıçlı Tonik Klonik Nöbetlerde Valproata Karşı Feniton

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepside beyinden çıkan anormal elektriksel deşarjların yol açtığı nöbetler görülür. Bu derlemede iki nöbet tipini araştırdık: Deşarjların beynin bir parçasından başlayıp tümüne yayıldığı generalize başlangıçlı nöbetler ve beynin bir kısmında (lobi kısım veya yarımküre) başlayıp etkilediği nöbetler. Çoğu nöbet tek ilaçla kontrol edilebilir. Fenitoin ve valproat tüm dünyada olağan kullanılan anti-epileptiklerdir.

Amaç

Bu ilaçlar epilepsili hastalarda sık kullanılır. Bu derlemde, iki ilaç arasındaki seçimi aydınlatmak için, bu ilaçların nöbet kontrolünde ne kadar etkili olduğunu ve hastaların bu ilaçları bırakmayı tercih edip etmediğini kıyaslamayı amaçlıyor.

Metot

Bu derlemeye alınacak araştırmaları bulmak için son tarama 19 Mayıs 2015 tarihinde yapıldı. Fenitoini valproatla kıyaslayan 11 randomize kontrollü araştırmanın kanıtlarını değerlendirdik, 5 araştırmadan 699 katılımcıya ait bilgileri kombine edebildik. Kalan 6 araştırmadan kullanılabilecek veri sağlanamadı.

Anahtar sonuçlar

Bu derlemede araştırılan tipte nöbetler için, tedavi terki ve nöbet kontrolünde bu iki ilaç arasında fark olmadığı bulundu.

Derlemede ayrıca generalize başlangıçlı tonik klonik nöbetlerde valproat ve kısmi başlangıçlı nöbetlerde fenitoin kullanımı politikasını destekleyecek ya da reddedecek kanıt olmadığı bulundu.

Ancak araştırmalarda, generalize nöbetli olarak sınıflanan hastaların %49 kadarında nöbet tiplerine hatalı tanı konmuş olabilir ve bu hatalı sınıflama da derlememizin sonuçlarını etkilemiş olabilir.

Tonik klonik dışı generalize başlangıçlı nöbetlerde valproat tercihi konusuna yönelmemiz mümkün olmadı.

Kanıt kalitesi

Nöbet tiplerinin hatalı sınıflanmasının sonuçları etkilemiş olma ihtimali nedeniyle, tedaviyi terkle ilgili kanıtların kalitesinin orta ve nöbet kontrolüne dair kanıtlara düşük ve çok düşük değer biçtik.

Sonuçlar

Fenitoin ve valproat epilepsili hastalarda olağan kullanılan tedaviler, ancak bu ilaçlar arasında bu derlemenin sonuç ölçütlerinde ve nöbet tipleri arasında fark olmadığını bulduk. Derleme sonuçlarını nöbet tiplerinin hatalı sınıflanması etkilemiş olabileceğinden daha fazla bilgi gerekiyor.

Kaynak

Nolan SJ, Marson AG, Weston J, Tudur Smith C. Phenytoin versus valproate monotherapy for partial onset seizures and generalised onset tonic-clonic seizures: an individual participant data review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD001769. DOI: 10.1002/14651858.CD001769.pub3

Orijinal özet için: Epilepside Valproat Veya Fenitoin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv