Orak Hücre Hastası Çocuklarda Kan Yapıcı Kök Hücre Nakli

Orak hücre hastalarında bu prosedürün fayda ve risklerini, en uygun kök hücre kaynağını veya prosedüre en uygun hastaları (şiddetli komplikasyonları olanlar ya da olmayanlar) değerlendiren randomize kontrollü araştırmalar bulunmuyor.

Foto: Viv Caruna / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Orak hücre hastalığı olan çocuklarda kan yapıcı kök hücre naklinde şifa oranları ve riskleri hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

Orak hücre hastalığı kanda orak şeklinde kırmızı kan hücrelerinin varlığı ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Bu hücreler kan dokuları ve oksijeni azaltır ve sonunda periyodik olarak tekrarlayan ağrılı ataklar görülür. Komplikasyonları arasında akut göğüs sendromu ve felçler bulunur. Orak hücre hastalığı koruyucu antikorlar ve düzenli kan transfüzyonları gibi destekleyici önlemlere cevap vermekle beraber bunlar şifa sağlamaz. Kan yapıcı kök hücre nakli ile şekli bozulmuş kan hücreleri ve bunların kök hücreleri sağlıklı vericiden alınan kök hücreleri ile değiştirilir ve bunlar normal kan hücreleri üretir. Bu kök hücreleri sağlıklı bir kişinin kemik iliğinden ya da kandan sağlanabilir. Bu derleme daha eskiden yayınlanan eskisinin güncellemesidir.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2015 Ekimine kadar günceldir.

Önemli sonuçlar

Orak hücre hastalarında bu prosedürün fayda ve risklerini, en uygun kök hücre kaynağını veya prosedüre en uygun hastaları (şiddetli komplikasyonları olanlar ya da olmayanlar) değerlendiren randomize kontrollü araştırmalar bulunmuyor.

Kaynak

Oringanje C, Nemecek E, Oniyangi O. Hematopoietic stem cell transplantation for people with sickle cell disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD007001. DOI: 10.1002/14651858.CD007001.pub4

Orijinal özet için: Kan Yapıcı Kök Hücre

Tüm metin için: Tıbbi Özet ve Tüm Metin

Son Paylaşımlar